YÖNETMELİK Değerlendirmeleri

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
  Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Uzun süredir Sektör-Kurum ortak çalışması olarak sürdürülen çalışmalar sonucunda,   15 Mayıs 2014 tarihinde, 18 aylık geçiş süresi ile yürürlüğe girdi. Yönetmelik, sektöre Kurumsal bir tanım getirecek ve tıbbi cihaz sektörünün gelişmesinde bir dönüm noktası olacaktır.
·         Uygulama usul ve esaslarına yönelik kılavuz, form, belge vb hazırlanma süreçleri de Sektör-Kurum işbirliği içinde tamamlanacak olup; bu çerçevede “Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin KILAVUZ” hazırlanmış ve sektör Temsilcisi Kurumların değerlendirmesine açılmıştır. En kısa sürede kesin şeklini alacak ve yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kılavuz ekleri olarak şu belge ve formlar da tamamlanmıştır
ـ     Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Formu
ـ     Sorumlu Müdür (SM), Satış ve Tanıtım Elemanı (STE), Klinik Destek Elemanı (KDE) Çalışma Belge Formları
ـ     Kimlik Belge Formları
·         Personel Eğitimlerine ilişkin çalışmalar da benzer şekilde sürmekte olup, mümkün olan en az maliyet ve külfetle gerçekleştirilmesine çalışılmakta ve en kısa sürede tamamlanacaktır.
·         Önemli bir nokta olarak; yönetmelikte belirtilen süre ve prosedürlerin kısa sürede değiştirilmesinin söz konusu olmadığının bilinmesi ve gerekli uyum çalışmalarının tüm sektör tarafından 18 aylık sürenin sonuna gelinmeden tamamlanması gerekliliği vurgulanmalıdır.
·         Yönetmelik uygulama sürecinde karşılaşılabilecek tereddütlü durumlarda; TÜMDEF ve SEİS başta olmak üzere bugüne kadar ki sürecin içinde olan tüm sivil toplum kuruluşlarına başvurulabileceği gibi en doğru ve güvenli başvuru kaynağı olarak Kurum çağrı merkezi ve diğer iletişim noktaları olacaktır.
 TÜMDEF