Yönetmelik Değişti, Engeller Kaldırıldı

Bugün 25Temmuz2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile Geçici md.2 deki sorun yaratan "KESİNTİSİZ" ifadesi kaldırıldı. "Diğer sorun yaratan "İŞYERİ AÇMA RUHSATI" da istenmeyecek...Bu düzenlemeler sektöre soluk aldıracak...

Sayın Meslektaşlarımız,

Bugün 25.Temmuz.2015 tarihli resmi gazetede heyecanla beklediğimiz düzeltmelerin de yapıldığı Yönetmelik Değişikliği Tebliği yayınlanmıştır. Başta Federasyonumuz TÜMDEF olmak üzere sektör STK larının tamamının mücadelesi sonunda memnuniyetle sonuçlandı. Emeği geçen tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Başta TİTCK Başkan ve Başkan Yardımcıları olmak üzere emeği geçen tüm Kurum çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı yetkililerine sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunarız. Değişiklik ile özetle;

Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi Projesi-TCESİS çalışmaları açısından önemi nedeniyle

  • Sorun olan “işyeri açma ruhsatı “ problemi kaldırılmış, istenen belgelerin tümü yerine herhangi birinin kabul edilecek olması ile sorun çözülmüştür.
  • İstenen sürelere ilişkin “kesintisiz” ifadesi kaldırılarak geçmiş hizmetlerin belgelenmesinde yaşanan hak kaybı ortadan kaldırılmıştır.

Diğer birçok konuda yapılan değişiklikleri de içeren Tebliğ metni ile söz konusu Geçici maddenin eski ve yeni biçimleri bilginize sunulmuştur.

 

ESKİ METİN (15Mayıs2014 Resmi Gazete)

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih esas olmak üzere; tıbbi cihaz satış alanında son beş yılda bir yıl kesintisiz faaliyette bulunduğunu, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve vergi dairesi kayıtları ile belgeleyen işyeri sahiplerine, mezuniyet durumlarına bakılmaksızın, ek-1’deki eğitimleri on sekiz ay içerisinde almaları koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere sorumlu müdür çalışma belgesi düzenlenir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih esas olmak üzere; tıbbi cihaz satış veya klinik destek faaliyeti alanında son beş yılda iki yıl kesintisiz çalıştığını sosyal güvenlik ödeme belgesi ile belgeleyen kişilere, mezuniyet durumlarına bakılmaksızın, ek-1’deki eğitimleri on sekiz ay içerisinde almaları koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere satış ve tanıtım elemanı ve klinik destek elemanı çalışma belgesi düzenlenir. Bu belgeye sahip kişiler bu Yönetmelik kapsamında açılacak satış merkezlerinde çalışabilirler.

 

YENİ METİN (25Temmuz2015 Resmi Gazete)

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 15/5/2014 tarihi esas olmak üzere; tıbbi cihaz satış alanında son beş yılda bir yıl faaliyette bulunduğunu, vergi dairesi kayıtları ile ticaret odası belgesi veya sanayi odası belgesiveya işyeri açma ve çalıştırma ruhsatıyla belgeleyen işyeri sahiplerine, mezuniyet durumlarına bakılmaksızın, bu tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde Ek-1’deki eğitimleri almaları ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olmaları koşuluyla sorumlu müdür belgesi düzenlenir.

(2) 15/5/2014 tarihi esas olmak üzere; tıbbi cihaz satış veya klinik destek faaliyeti alanında son beş yılda iki yıl çalıştığını sosyal güvenlik ödeme belgesi ile belgeleyen kişilere, mezuniyet durumlarına bakılmaksızın, bu tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde Ek-1’deki eğitimleri almaları ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olmaları koşuluyla satış ve tanıtım elemanı ve klinik destek elemanı belgesi düzenlenir.”

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur

TÜMDEF

25.Temmuz.2015 tarihli Değişiklik Tebliği Metni için Tıklayınız

15.Mayıs.2014 tarihli YÖNETMELİK için Tıklayınız

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org