İskonto Oranları Yayımlandı..

Devlete Ait Üniversitelerin Tıp Fakültelerine Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimleri ile Rektörlüklerine Bağlı Sağlık Hizmeti Sunan Enstitüleri Döner Sermaye İşletmelerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımlarına İlişkin Borçlarının Ödenmesinde Uygulanacak İskonto Oranları Hakkında Karar yayımlandı.. Aşağıdaki linkten kararı bulabilirsiniz;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180419.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180419.htm