ÖNEMLİ...Sterilizasyon Bedeli İstenmesi Sorunu Çözümlendi...

TKHK’na bağlı Sağlık Kuruluşlarında Sterilizasyon Bedeli istenmesi konusunda yaşanmakta olan sıkıntılar nedeniyle, konu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına, 04 Kasım 2013 tarih 126 sayılı müracaatımız ile çözüm talep edilmiştir.
 
Kurum 22 Kasım 2013 tarih ve 4537 sayılı cevabi yazısı ile konu hakkında; 87 Kamu Hastane Birlik Genel Sekreterliklerine yönelik 21 Kasım 2013 tarih ve 4502 sayılı yazı ile talimat iletildiğini bildirmiştir.
 
Ekte bilginize de sunduğumuz söz konusu 4502 sayılı kurum yazısı ile konuya açıklık getirilerek, yaşanmakta olan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır.
 
Benzer sorunların bundan böyle yaşanmaması yönünde gerek üyelerimizin bilgilendirilmesi gerekse de sağlık kurum yetkilileri nezdinde belge olarak ibraz edilmesi amacıyla 4502 sayılı kurum talimat yazısının sizlere iletilmesi büyük önem arz etmektedir.
 
            Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
TÜMDEF
 
TKHK 4502 Sayılı Yazısı için Tıklayınız.