ÖNEMLİ ve ACİL : TİTUBB Kayıtlarının Güncellenmesi Zorunluluğu...

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından; 08.11.2012 tarih ve 768367 sayı ile duyurulan ve tıbbi cihaz firmalarınca Titubb firma kayıt bilgilerinin 31.12.2012 tarihine kadar kontrol edilerek güncelleme işlemlerinin tamamlanması zorunluluğuna, firmalarca yeterince ilgi gösterilmemesi üzerine 14.12.2012 ve 19.12.2012 tarihlerinde eksikliği bulunan firma temsilcileri de çağırılarak toplantılar düzenlenmiştir.
Sektör temsilcileri olarak Seis ve Tümdef yetkililerinin de bulunduğu söz konusu toplantılarda konunun önemi ve aciliyeti tekrar hatırlatılarak,
·         Özellikle süresi geçmiş belge güncellemelerinin tamamlanması gerektiği,
·         Titubb sisteminin Vergi Daireleri Otomasyon Projesi VEDOP ile entegre işlemlerinin tamamlandığı ve bu nedenle tüm firma kayıt bildirimlerinin Vergi Kimlik Numarası esaslı olması gerektiği,
·         Elektronik İmza sürecine geçişin de 31.12.2012 tarihine kadar tamamlanması ve bu tarihten sonra şifre ile işlem yapılamayacağı
 vurgulanmıştır.
            31.12.2012 sonrası Vedop ile eşleşmeyen ve söz konusu güncellemeleri tamamlamayan firmaların Titubb kayıtlarının silineceği ve her türlü cezai sorumluluğun firmalara ait olacağı bir kez daha hatırlatılmıştır.
            14 ve 19.12.2012 tarihlerinde yapılan toplantılarda hazır bulunan, adet olarak en çok süresi geçmiş belge kaydı bulunan firma temsilcilerine 31.Ocak.2013 tarihine kadar güncellemeleri tamamlamamaları halinde sorumlu olacaklarına ilişkin bir tutanak da imzalatılarak konunun ciddiyeti vurgulanmış ve tüm sektör firmalarının konuya gereken hassasiyeti göstermelerinin sağlanması istenmiştir.
Herhangi bir hukuki veya cezai yaptırımla karşılaşmamak için tüm üyelerimizin gereken dikkati göstermeleri ve firmalarına ilişkin güncellemeleri tamamlamaları gerekmektedir.
 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.
TÜMDEF
 
 NOT: Ekler ve Açıklayıcı Dökümanlar için "Duyurular" Bölümüne geçiniz.