Önemli...SUT Uygulama Tereddütleri...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından;   22 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan değişiklik tebliği ile 01.Ekim.2014 değişikliklerinin yol açtığı aksaklıklar giderilmeye çalışılmış ancak kısmi iyileştirmeler içeren tebliğe ilişkin de bazı açıklamalara ihtiyaç duyulduğu gözlenmiştir.
Gerek federasyonumuza gerekse derneklerimize iletilen sorulara ilişkin olarak, SGK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde kendilerine de bir çok  müracaat olduğunu ve bu nedenle 22.Ekim değişikliklerine yönelik uygulamalar hakkında detaylı açıklamaya ihtiyaç olduğu,  bu yönde bir duyuru hazırlanmakta olduğu ve en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağı ifade edilmiştir.
          Gelişmeler yakından takip edilmekte olup gecikmeksizin sizlere de aktarılacaktır.
 
 Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur

TÜMDEF