ÜTS Teknik Servis Sağlayıcıları ve Personelleri Hk.

14.02.2019 tarihinde yayımlanan TIBBİ CİHAZ TEKNİK SERVİS SAĞLAYICILARININ VE İLGİLİ TEKNİK PERSONELİN KAYDINA İLİŞKİN 2019/1 SAYILI GENELGE kapsamında ilgili kayıtların  yapılmasına dair usul ve esasların uygulanmasına ilişkin kılavuz linkte  yer almaktadır.

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/announcement/9bb163d2-c9ac-4868-be1d-190a1783ceba.pdf

Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 sayılı Genelge yayımlanmış olup ekte yer almaktadır.

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/announcement/04f39d58-6cb7-4192-8521-bd528e7792cc.pdf