Üniversite Hastaneleri Ödemeleri Hk.

Üniversite hastaneleri ödemeleri ile ilgili bilgilendirme yazısı ve soru cevaplar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Soru ve sorunlarınız için Federasyonumuzu arayabilirsiniz..

Alacaklıların her bir işletme itibarıyla kapsama dahil tüm alacakları için 7/5/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili işletmeye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

İskonto oranlarının belirleneceği tarih;

“2018/11611 sayılı Kararnameye göre, kararname ekinde yer alan cetvelde yer alan vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde; alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas alınır.” Denilmektedir. Bu nedenle sözleşmeler iskontonun olmadığı dönemde imzalanmış bile olsa, vade süresinin dolduğu tarih esas alınacaktır.

İskontodan sonra alacakları tutarı bilmeleri için, hastanelerden fatura dökümü

Her kuruma ilişkin 2017 yılı sonu itibari ile 04.2018 tarihine kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları cari hesap ekstresinde mevcuttur.

İskonto sonucu ödenecek kısım ise zaten “Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini” hükmü gereği kurumlar tarafından

Tahakkuk tarihlerini bilmeyen firmalar, hastanelerden bu bilgileri alabileceklerdir.

Alacak miktarlarını bilmeyenler ise ödenmeyen alacaklarını kurumdan öğrenerek faturalarını başvuru dilekçesine eklemeleri

Temlik edilmiş alacaklar;

Artık başvuru yapacak kişi temliği alan olacaktır. Alacağını temlik eden firma bu hususta herhangi bir başvuru yapamaz.

Hangi hastanelerin kapsamda olduğuna dair;


Devlete ait tüm üniversite hastaneleri bu kapsamdadır. Alacağınızın olduğu hastaneler arasında kısmi başvuru yapabilecekken, ödemelerinizde kısmi uygulama olmayacaktır. (yani 3 aylık fatura ödensin, geri kalan 2 aya ait olan ödenmesin şeklinde bir Uygulama gerçekleşmeyecektir.)

Feragat yazısı örneği (https://dmis.muhasebat.gov.tr/duyuru/2547-sayili-kanunun-gecici-75-maddesine-iliskin-genel-yazi-ekleri-ve--uygulama-ornekleri/186339)

Feragat beyanını mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici belgeleri de feragatname ekinde işletmelere ibraz edeceklerdir.

SORULAR-CEVAPLAR


1. İskontolar KDV’li fiyat üzerinden mi? KDV’sız fiyat üzerinden mi?


KDV’li fiyat üzerinden iskonto yapılacak.

2. Hastanelerce iskonto hesabının firmalar tarafından yapılmasının talep edildiği bilgisine ulaştık. Hesaplamayı Maliye Bakanlığı mı, hastaneler mi yoksa firmalar mı yapacak?

Muhasebelerle/Saymanlıklarla Maliye Bakanlığı arasında kullanılan bir program üzerinden iskontolar hesaplanacak. Firmaların hesaplayıp hastanelere sunmasının bir anlamının olmadığı iletildi.

3. Hastanelerce “Tıbbi Malzeme” tanımı ile ilgili kavram karmaşası yaşanmaktadır. Tıbbi malzemenin “Tıbbi Cihaz”dan farklı olduğunu iddia eden hastaneler nedeniyle tıbbi cihaz alımı yaptıkları firmalara ödeme yapmayacağını ifade eden hastaneler mevcuttur. Durumun açıklığa kavuşturulması için duyurularınızda “Tıbbi Malzeme (Tıbbi Cihaz)” yazımının kullanılması mümkün müdür?

TİTCK tarafından “tıbbi cihaz” olarak kabul edilen tüm ürünlerin bu mevzuatın kapsamına girdiği belirtildi. Aksi yaşanması durumunda ilgili Kurumu Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne yönlendirebileceğimiz bilgisi iletildi.

4. 04.2018 tarihli ve 16510402-045.99-6939 sayılı yazınızda “Buna göre; devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31/12/2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6/4/2018 tarihine kadar olan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alım bedellerinin ödenmesi konusunda yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.” İfadesi yer almaktadır. Bu ifadeye göre 31.12.2018 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında yer almasına rağmen 06.04.2018 tarihine kadar vadesi dolmamış ödemelerle ilgili nasıl bir yol izlenecek?

Ödenmeyecek

5. Kapsama dâhil alacak tutarı yerine, vade tarihi ve alacağın türüne (ilaç, tıbbi malzeme türleri itibarıyla) göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini kabul ettiğine ve iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat ettiğine, ifadesi yer almaktadır. 2015 yılında fatura kesen bir firmanın 750 günlük vade nedeniyle alacağının vadesi 2017’de olmakta ve ıskontoya tabii olmaktadır. Ancak fatura tarihinde herhangi bir ıskonto söz konusu değildir. Hesaplamaların fatura tarihi üzerinden yapılması mümkün müdür? Vade tarihi asıl olandır, vade tarihi yoksa muhasebe kayıtlarına alınma tarihi asıl olandır denildi.

6. Aynı uygulama Kamu Hastaneleri için de geçerli mi?


Üniversite hastanelerinde yapılacak bu iskonto oranlarının kamuda bu şekilde kendilerine de yapılacakmış gibi algı yaratması hususuna, bu düzenlemenin toplu alımlar için olduğunu hatırlatmamızı, arkasından gelecek süreçte firmaların bunlara tamamen ticari olarak yaklaşması gerektiğini, kabul edip etmeyeceğini bizlerin kararı olduğunu iletti.

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org