Ürün Takip Sistemi Hakkında

Bilindiği üzere TİTUBB sisteminin kapanışı ve Ürün Takip Sisteminin 12/06/2017 tarihinde hizmete sunulması TİTCK tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu kapsamda Başkanlığımızca ÜTS sisteminin ilgili paydaşlarca etkin ve etkili kullanılmasına yönelik olarak bilgilendirmeleri içeren;

· Firma Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

· Belge Kayıt Başvurusu Hakkında Duyuru

· Ürün Kayıt Başvurusu Hakkında Duyuru

· Tıbbi Cihazların Etiketleri Hakkında Duyuru

· Tıbbi Cihaz Sistemi ve İşlem Paketlerinin ÜTS Kayıtları Hakkında Duyuru

· Ismarlama Üretilen Tıbbi Cihazların ÜTS Kayıtları Hakkında Duyuru,

başlıklı duyuru metinlerinin ekte yer almaktadır.

ÜTS Tıbbi Cihazların Etiketleri hakkında

ÜTS firma kayıt islemleri hak

ÜTS Ürün kayıt başvurusu hakkında

ÜTS Belge Kayıt Başvurusu Hk

Ismarlama Üretilen Tıbbi Cihazların ÜTS Kayıtları Hk

Cihaz Sistemi ve işlem paketlerinin ÜTS kayıtları hk