Ürün Takip Sistemi UTS-v7.18.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.18.0 sürümü 3 Aralık 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Kozmetik ürünler için ihracat sertifikası başvurusu devreye alındı.
 • Kozmetik ürün başvurularının formül bazlı oluşturulması sağlandı.
 • Kozmetik ürün başvurularının inceleyicilere akıllı dağıtım sistemi ile dağıtılması sağlandı.
 • Bilgi bankasında TİTCK'ya bildirimi yapılmış Piyasaya Arzı Durduruldu ve Uygunsuz dışındaki tüm kozmetik ürünlerin gösterilmesi sağlandı
 • Bir kurumdaki istenen yetkilere sahip kullanıcılara duyuru gönderilebilmesi işlevi eklendi.
 • TİTCK için SGK Tesis Kodu ile tesis sorgulama sayfası hazırlandı.

İyileştirmeler

 • Kozmetik ürünler için ihracat sertifikasında sertifika bilgilerinde ve süreç işleyişinde değişiklik yapıldı.
 • TİTCK için kozmetik ürün başvurularında excel ile raporlama yapılması sağlandı.
 • Kozmetik ürün güncellenmesinde kullanma talimatının değişmesinin yeni başvuru oluşturması sağlandı.
 • Kozmetik ürünlere verilen kararlarda neden listesindeki arama kriteri "içeren" filtre olacak şekilde değiştirildi.
 • Kozmetik ürün başvurularında "İncelemede" durumunun "İncelenmeyi Bekliyor" olarak değiştirilmesi sağlandı.
 • Kozmetik formülasyon listele sayfasında o formülasyonla ilişkili ürün sayısını gösteren sütun eklendi ve ürün sayısına tıklanınca ürün listesinin açılması sağlandı.
 • Tıbbi cihaz başvuru detayında incelenmiş cihazlar tabına durum açıklaması kolonu eklendi.
 • Sistem işlem paketine opsiyonel olarak ürün kataloğu eklenebilmesi sağlandı.
 • İthal ülke ve menşei ülke değişikliklerinde başvuru gerektirmeden tıbbi cihaz güncellemesi yapılabilmesi sağlandı.
 • Tıbbi Cihazları Listele ekranlarına İkincil Ürün Numarası sütun olarak eklendi.
 • İhale Doğrudan Temin Listele sayfasında sonuçların excel olarak alınması sağlandı.
 • Bayilik listeleme sayfalarına firma vergi numarası eklendi.
 • Bayilik başvuru tarihinin ekranda görüntülenmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz geçmiş detayından ait olduğu ürünün güncel durumuna gitme özelliği eklendi.
 • Alma bildirimlerinde eğer aynı özellikte birden fazla bildirim var ise dönülen listede bildirimlerle birlikte belge numarasının da gösterilmesi sağlandı.
 • Ayrıntılı Bildirim Sorgulama ekranında"Eşsiz Kimlik" bilgisinin de listeleme sonucunda gösterilmesi sağlandı.
 • Alma bekleyen ürünler ile ilgili gönderilen e-postaların alma bildirimi yapma yetkisi olan tüm kullanıcılara gönderilmesi sağlandı.
 • Uyarı raporlarına cihaz eklenirken sistemde kayıtlı olmayan ürünler için ithal/imal, menşei ülke ve ithal edildiği ülke bilgilerinin alınması sağlandı.
 • Denetim ve uyarı dosyaları için karar ekleme ekranında düzeltici önleyici faaliyet için tanınan süre sonu alanına mevcut tarihten önceki tarihlerin de girilebilmesi sağlandı.
 • Kozmetik uyarı dosyalarında manuel şikayet seçimi ekranında "Piyasaya Arz İsmi" için de filtre eklendi.
 • TİTCK için bir kullanıcı grubunun yetkilerinin görüntülenebilmesine olanak sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Toplu ürün inceleme sayfasındaki filtreleme hatası giderildi.
 • Tıbbi cihaz özet listeleme ekranlarında hatalı gösterilen takip durumu sorunu giderildi.
 • İhale doğrudan temin sayfalarında hatalı çalışan kriterler düzeltildi.
 • TİTUBB'dan veri aktarımı ile gelen ürünlerin güncellenmesinde alınan hata giderildi.
 • Stok bildiriminde üretim tarihi ile ilgili hata giderildi.
 • Stok üretim tarihi güncellemesinde alınan "adet sıfırdan büyük olmalı" hatası düzeltildi.
 • Kozmetik ürün seti geçmişindeki karşılaştırmada alınan hata giderildi.
 • Sağlık Kuruluşu Olumsuz Olay Raporunda rapor güncelleme işleminde rapora kayıtlı ürünün gösterimindeki hata giderildi.
 • Uyarı raporlarında bir rapora aynı barkodun farklı tekil ürünlerinin eklenememesi sorunu giderildi.
 • Denetim dosyası listeleme ekranında hatalı çalışan iş emri tarih ve iş emri sayı filtrelemesi düzeltildi.
 • GMDN listelemede ağaç üzerinde yapılan filtreleme işlevindeki hata giderildi.

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org