Ürün Takip Sistemi UTS-v7.7.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.7.0 sürümü 9 Ocak 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler


Firma devir işlemlerinin yapılmasına olanak sağlandı.

Branş kodu ve GMDN pasifleştiği zaman ürünlerin güncellenmesi için süre verilmesi ve güncelleme yapılmazsa ürünlerin pasifleştirilmesini sağlayan işlevler eklendi.

TİTCK'nın, geri toplatma işlemleri sırasında, bir tekil ürün için, başka firmalar adına Geri Toplatma Verme / Alma bildirimlerini yapabilmesi ve aynı zamanda yine geri toplatılan ürünleri kendi üzerine alabilmesini sağlayan işlev eklenmiştir.

İyileştirmeler

Başvuru uygulamasından talep bildirilirken email doğrulama aşaması zorunlu kılındı.

Ek bilgi istenilen taleplerde kullanıcının istenilen ek bilgiyi ya da ekran görüntüsünü yeni bir talep atmadan eski talebine ekleyebilmesi sağlandı.

Talep bildirirken ve sorgularken yeni alanlar ve kriterler eklendi.

Parametre alarak çalışan zamanlanmış görevlerin çalışma günlüklerinde hangi parametreler ile çalıştıkları da gösterilir hale getirildi.

Zamanlanmış görevler manuel tetiklenirken çalışma saati verilebilmesi sağlandı.

MERSİS numarası değişen firmaların, eski MERSİS numaralarına göre imza yetkilisi kaydı yapabilmesi sağlandı.

MERSİS/ÇKYS No güncelleme işlemlerinin mesul müdür tarafından da yapılabilmesi sağlandı.

Vergi numarası bilgisinin de ÇKYS üzerinden gösterilmesi sağlandı.

Adi Ortaklık tipindeki firmaların da kendi faaliyetlerini durdurabilmesi sağlandı.

Şikayet ile Denetim dosyalarının ilişkilendirilebilmesi sağlandı.

İhracat Sertifikası başvurularında marka sahibinin başka firma olarak belirlenebilmesi sağlandı.

Kozmetik formülasyonunda bileşen seçimi sırasında bileşen sırasının alfabetik sıralı gösterilmesi sağlandı.

Kozmetik firma detayında üretim yeri bilgisinin AdBlock kurulu tarayıcılarda gösterilmemesi sorunu giderildi.

Üzerimdeki kozmetik başvuruları ekranında iş atama tarihinin gösterilmesi sağlandı.

Bütün tıbbi cihaz bilgilerinin excel olarak raporlanması sağlandı. Yeni bir rapor tipi eklendi.

Tıbbi cihaz sorgulama ekranına ısmarlama tıbbi cihazlar için Hasta TCKN kriteri eklendi.

Branş kodu talebi oluşturulurken branş seçimi iyileştirildi.

Tıbbi cihaz listeleme ekranlarına Durum Tarihi alanı eklendi.

Bir ürünün hangi tarihten itibaren kayıtlı olduğu bilgisinin gösterilmesi sağlandı.

Toplu ürün girişi sırasında , (virgül) içeren belge numaralarının girilebilmesi sağlandı.

İl listesi bayilik listeleme ekranında gösterildi.

Tıbbi cihaz geçişe özel ret sonrası ürün detayında görünen mesaj iyileştirildi.

KİK firma ürün sorgusunda yaşanan yavaşlık sorunu giderildi.

Alma bildirimlerinin eşsiz kimlik ile yapılabilmesi sağlanmıştır.

Toplu bildirim Excel şablonuna gönüllü takip işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan alanlar eklenmiştir.

Kimliği belli olmayan ve yeni doğan hastalar için, Kullanım, Tüketiciye Verme ve Geçici Kullanıma Verme bildirimlerine alanlar eklenmiştir.

Giderilen Hatalar

Toplu ürün kaydı sırasında belgenin Kayıtlı olan kaydının seçilmesi sağlandı.

Piyasaya arz bilgisi olan bir tibbi cihaz kopyalandığında alınan hata giderildi.

Paket sorgulama sırasında filtrelerin çalışmaması ile ilgili bir hata düzeltilmiştir.

TİTUBB'dan aktarılmayan 160bin civarı tekil ürün bilgisi ÜTS'ye aktarılmıştır.

Alma bildirimi yaparken, sayfa ilerlettikten sonra, kullanıcının isteği dışında başlangıç sayfasına dönülmesi ile ilgili bir hata düzeltilmiştir.

Optik tüketiciye verme sırasında alınan ve bildirimin yapılmasını engelleyen bir hata düzeltilmiştir.

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org