Federasyon Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel HükümlerFederasyonun Adı ve Merkezi
MADDE 1.

Federasyonun adı “Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu”dur. Kısa adı TÜMDEF’ dir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Yurt içinde ve dışında temsilcilik açabilir.


Federasyonun Amacı ve İlkesi
MADDE 2.
A)
Federasyonun amacı Türkiye’de mevcut ‘Tıbbi Cihaz Üretici, İthalatçı ve Tedarikçi Dernekleri’ ve üyeleri arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmektir. Federasyon, kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Derneklerin ve bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, meslekiyeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmek için çalışır.
B) Federasyonun temel ilkesi, Üye Dernekler ve bu Derneklere Üye Meslek Mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm Üye Dernekler ve bu Derneklere Üye Meslek Mensupları görev vesorumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve kişisel çıkarlardan uzakkalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Federasyonun Çalışma Konuları
MADDE 3.
A) Federasyona bağlı Derneklerin ve bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının,demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu doğrultuda bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.
B) Federasyon Üyeleri ile Resmi Kurumlar arasında bağ oluşturarak mevcut ve olası sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
C) Federasyona bağlı Derneklerin ve üyelerinin sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini ve meslekle ilgili diğer bilgi ve gelişmeleri takip etmek; söz konususektörel bilgi ve gelişmeleri web sayfası, dergi v.b iletişim olanaklarını kullanmak suretiyle sağlıklı bir biçimde kamuoyu ve üyelerimizle ile paylaşmak.
D) Sağlık sektörü ile ilgili oluşabilecek konfederasyonlara üye olmak, benzer kuruluşlarda oluşturulacak kurullara temsilci göndermek ve sektörümüzü ilgilendiren kurulların oluşturulmasına öncülük etmek.
E) Federasyon Üyesi Dernekler ve/veya bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarınınüçüncü şahıslar, resmi ve özel kuruluşlarla ya da kendi aralarında doğacak anlaşmazlıklarda hakem olarak hareket etmek; üye derneklere veya sektörel menfaatve saygınlığa zarar verecek her türlü faaliyetlere karşı yasal girişimlerde bulunmak.
F) Mesleki konularla ilgili kurslar, seminer ve toplantılar tertiplemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.
G) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Federasyon Genel Kurul kararı ile meslekleilgili amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışında temsilcilik açmak, yurt dışında kurulmuş birlik, konfederasyon ve diğer ilgili üstkuruluşlara başvurmak, üye olmak, temsilci göndermek ve yukarıda belirtilen kuruluşlarla birlikte ortak faaliyetlerde bulunmak.
H) Mesleğin, özel amaçlara ve özel çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslekilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu ve saygınlığını korumak.
I) Meslekle ilgili Ulusal ve Uluslararası Fuar ve Organizasyonları takip ederek Üyedernek ve bunların üyelerinin katılmalarını temin etmek.
J) Bütçesine katkı sağlamak amacıyla Sportif müsabakalar, konserler, yemekligeceler, balolar vb faaliyetler düzenlemek,
K) Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, dinlenme vekonaklama tesisleri açmak, bunları doğrudan veya kiraya vererek işletmek.
L) Çalışma konularında bizzat faaliyet gösterebileceği gibi gerektiğinde üye dernekleride görevlendirmek.
M) Federasyona bağlı üye derneklere veya bu derneklerin üyelerine doğal afetlersırasında veya yardıma ihtiyaç duyulan hallerde yardım etmek.
N) Amaçları doğrultusunda ve çalışma konuları için gerekli olan her türlü taşınır vetaşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak. Gerek kendi ve gereksebaşkalarının üzerinde bulunan taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakkı tesis etmekve her türlü inşaatı yapmak veya yaptırmak.
O) Meslek içi eğitim kursları düzenlemek, mesleki okullar açmak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, Fuar, Kongre, Seminer, sempozyumlar düzenlemek ve bu organizasyonları yapan kişi ve kuruluşlarla ortaklıklar kurmak. Milli Eğitim Bakanlığı,Devlet ve Özel Üniversiteler ile işbirliği yapmak ve gerektiğinde ortak projelere iştiraketmek.
P) Amaç, hizmet ve çalışma konularının devamlılığı için gerektiğinde gelir arttırıcı projeler uygular, iktisadi ve ticari işletmeler kurabilir ve kurulmuşlara ortak olabilir.
R) Federasyon adının başına “TÜRKİYE” ön ekinin alınması için çalışma yapar.

Federasyonun Çalışma Şekli
MADDE 3.1.
Federasyon, amaç, hizmet ve çalışma konularını gerçekleştirmek için;
A) Üyelerinin içinden, sektörden ve dışardan araştırmacılar, uzmanlar, bilimsel kuruluşlardan, hukuk büroları vs. Danışmanlık kuruluşları ile işbirliği yapabilir ve hizmet satın alabilir.
B) Sektörün menfaatleri doğrultusunda araştırma, incelemeler yapar ve yaptırabilir.
C) Amaç, hizmet ve çalışma konuları için gelir arttırıcı projeler uygular, gerektiğindeiktisadi işletmeler, vakıflar, yardımlaşma sandığı kurar, kooperatif kuruluşunayardımcı olur, önderlik eder ve ortak olur; dergi, gazete ve bülten çıkarabilir.

Federasyonun Kurucu Üye Dernekleri
MADDE 4.
Kurucu Derneklerin adı, merkezi ve ikametgâhları ile temsilcilerinin adres ve ikametgâhları aşağıda alfabetik sıra ile belirlenmiştir.

A) ADANA TIBBİ MALZEME İTHALAT İHRACAT İMALAT VE SATICILARI DERNEĞİ
Merkezi: Adana
İkametgâhı: Sümer Mah. Bülent Angın Bulvarı No:21 Özlem Apt. Kat 2 daire 9
Seyhan/ADANA
Temsilci Başkan: Sümer ŞEN
1940 Antalya Doğumlu
Necati kızı T.C. Vatandaşı İktisatçı Mesleği
Sümer Mahallesi, Bülent Angın Bulvarı No.21 Özlem Apt. D.9
ADANA


B) AKDENİZ MEDİKALCİLER DERNEĞİ
Merkezi: Antalya
İkametgâhı: Varlık Mahallesi 201 sokak Başaran Apt. Kat 1 D.5
ANTALYA
Temsilci Başkan: Muhittin Erman EMİROĞLU
1942 Mersin Doğumlu
İsmail Hakkı oğlu T.C. Vatandaşı Serbest Meslek
Varlık Mah. 201 Sokak Başaran Apt. Kat 1 Daire 5
ANTALYA


C) BALIKESİR TIBBİ MALZEMECİLER DERNEĞİ
Merkezi: Balıkesir
İkametgâhı: Yeni Sanayi sitesi 49. sokak No.28
BALIKESİR
Temsilci Başkan:
Çağatay GÜNDOĞAN
1969 Nusaybin Doğumlu
Mahmut Oğlu T.C. Vatandaşı Serbest Meslek
Örücüler Caddesi Hasan Baba Çarşısı Kat 4 No.344
BALIKESİR

D) DENİZLİ TIBBİ MALZEMECİLER DERNEĞİ
Merkezi: Denizli
İkametgâhı: Yunus Emre Mah.6452 sokak no.7
Kınıklı / DENİZLİ
Temsilci Başkan:
Mahir MANİSALI
1960 Denizli Doğumlu
Mehmet Ali oğlu T.C. Vatandaşı Serbest Meslek
Muratdede Mah. Devlet Hastanesi Karşısı No.53/36 Güleç Pasajı
DENİZLİ

E) “DOMED” DOĞU ANADOLU MEDİKALCİLER DERNEĞİ
Merkezi: Erzurum
İkametgâhı: Cumhuriyet Caddesi Korukçu iş Merkezi No.80
ERZURUM
Temsilci Başkan: Saip Ünsal DOĞANOĞLU
1945 Erzurum Doğumlu
Galip oğlu T.C. Vatandaşı Serbest Meslek
Cumhuriyet Caddesi Korukçu İş Merkezi No.80
ERZURUM

F) EGE TIBBİ MALZEMECİLER DERNEĞİ
Merkezi: İzmir
İkametgahı: İnönü caddesi No. 40 – 42 Telli Apt. D.2
Bayramyeri / İZMİR
Temsilci Başkan: Nihat Recai ARSLAN
1956 İzmir Doğumlu
Zekai oğlu T.C. Vatandaşı İktisatçı Mesleği
İnönü Caddesi 40 – 42 Telli Apt. D.2
Bayramyeri / İZMİR

G) “ESSİAD” EGE SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Merkezi: İzmir
İkametgahı: 442 Sokak No.110 Kat 1 D.101-102 Yeni İzmir İşhanı
Konak / İZMİR
Temsilci Başkan: Ali Osman BELKAYA
1962 İzmir Doğumlu
Ali İhsan oğlu T.C. Vatandaşı Ekonomist
442 Sokak No.110 Kat 1 D.101-102
Konak / İZMİR

H) GAZİANTEP TIBBİ MALZEME İTHALAT İHRACAT İMALAT VE SATICILARDERNEĞİ
Merkezi:
Gaziantep
İkametgahı: Binevler Mah. Üniversite Bulvarı şerbetçi Apt.No.8
Şahinbey / GAZİANTEP
Temsilci Başkan: Mehmet DAL
1964 Kilis Doğumlu
Derviş oğlu T.C. Vatandaşı Serbest Meslek
Üniversite Bulvarı, Şerbetçi Apt.No.8 Şahinbey
GAZİANTEP

I) MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Merkezi: İstanbul
İkametgâhı: Ortaklar Caddesi 47/3 D.2 Kantaşı Apt.
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Temsilci Başkan: Yusuf Bülent POZAM
1948 İstanbul Doğumlu
İsmail Nafiz oğlu T.C. Vatandaşı Avukat
Ortaklar Cad. No: 47/3 Daire:2
Mecidiyeköy / İSTANBUL

İKİNCİ BÖLÜM

Etik Kurallar
MADDE 5.
Federasyon üyesi derneklerin ve derneklere üye firmaların uymasıgerekli etik kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, federasyona üyelik halinde bu kurallar kabul edilmiş addedilir.
5.1.- Mesleki ve kurumsal sorumluluk; Federasyon üyesi dernekler ve derneklere üye firmalar, faaliyetleri sırasında kamu vicdanını rahatsız edecek ve mesleğe güveni zedeleyecek davranışlardabulunamazlar.
5.2.- Dürüstlük anlayışı; Federasyon üyesi dernekler, dernek binasında ve iktisadi işletmesinde çalışanlarınakarşı güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak, haklınedenler olmaksızın çalışanlarının işine son vermemek, çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak ödemek, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almak, çalışanlarına ve üyelerine karşı ırk, dini inanış, cinsiyet, siyasi görüş vb. den dolayı ayırım yapmamakla yükümlüdür.
5.3.- Güvenilirlik ve objektiflik; Federasyon üyesi dernekler, tüm ilişkilerinde karşılıklı güven ve işbirliği anlayışı içerisinde ve objektif dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, üyelerinin ürünleri ile ilgili doğru bilgileri vermesini sağlamak, kendi yükümlülüklerini zamanında, yasal ve mesleki standartların gerektirdiği kaliteye uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
5.4.- Yetkinlik; Federasyon üyesi dernekler, mesleğin gerektirdiği yeterli bilgi seviyesine ve yetkinliğe ulaşmak, üyelerinin bu konudaki mesleki sorunlarına cevap verebilmek, ilgili teknik veyasal gelişmeleri takip etmek ve gereken konularda uzman istihdam etmekle yükümlüdür.
5.5.- Doğru temsil ve dış görünüm; Federasyon üyelerinin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili işlerde ve toplantılarda giyim ve kuşamına özen göstermek, kamusal alanlarda ilgili kanun,tüzük, yönetmelik vb. ne uymak, üyesi bulunduğu derneği ve federasyonu doğru temsil etme bilinci içinde hareket etmek ve toplumun genel kabul görmüş sosyal,kültürel ve ahlaki kurallarına uymakla yükümlüdür.
5.6.- Meslek itibarının korunması; Federasyon üyesi dernekler, her türlü faaliyetlerinde mesleğe güveni temin edecekve itibarını koruyacak biçimde davranmakla yükümlüdür; üyelerinin de her türlü iş vefaaliyetlerinde bu yükümlülüğe uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdürler.
5.7.- Toplum ve hasta güvenliğini düşünmek (Tüketicilere karşı duyarlı olmak); Federasyon üyesi dernekler; Türk toplumunun kültürü, tarihi ve sosyal özelliklerini dikkate almak, üyelerinin ürünlerini tüketicilere özenli bir şekilde sunmalarını, yasal mevzuata, tüketici haklarına ve hasta güvenliğine uygun davranmalarını sağlamakla yükümlüdürler.
5.8.- Çıkar çatışmalarından kaçınmak; Federasyon üyesi dernekler, hayatın olağan akışına göre meşru kabul edilmeyen yöntemlerle maddi kazanç elde etmeye yönelik faaliyet, çekişme ve çatışmalara taraf olamaz.
5.9- Yasalara uygun hareket etmek; Federasyon üyesi dernekler, sektörle ilgili yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerini bilir ve buna uygun hareket eder.
5.10- Haksız rekabetten kaçınma; Federasyon üyesi dernekler, haksız rekabetten kaçınır, üyelerinin de haksız rekabetten kaçınmasını temin edecek etik kurallar konusunda gerekli düzenlemeleriyapar.
5.11- Etik değerlere uyma yükümlülüğü; Federasyon üyesi dernekler, hak, adalet ve eşitlik ilkelerine uymak, çalışanlarına,üyelerine ve faaliyetlerindeki diğer muhataplarına karşı adil ve hakkaniyetli davranmaya azami dikkati göstermekle yükümlüdür. Bu konuda ‘Tümdef Etik Kuralları’ benimsenmelidir.
5.12- Şeffaflık; Federasyon üyesi dernekler, bilgileri dahilindeki üyelerinin ticari sırları hariç olmak üzere, yetkili kurum ve kuruluşlara yasalar çerçevesinde hukuki, mali ve etik yönlerden şeffaf ve hesap verebilir yapıda olmalıdır. Şeffaflık, organizasyonun her türlü faaliyetinin yasal çerçevede ve tam bir açıklık içinde yürütülmesi, gerektiği durumlarda yetkililere tam ve gerekçeli olarak açıklanabilmesi, topluma karşı daha duyarlı olunması demektir. Federasyon üyesi dernekler, bu maddede belirtilen mesleki etik kurallara, üyelikleriboyunca uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Üyelik Koşulları Üyelik

MADDE 6. -

Federasyonda tek tip üyelik vardır, her üye dernek Asil Üyedir. Federasyon Tüzük koşullarına uyan, bu tüzüğü benimseyip kabul eden ve Genel Kurullarında Federasyona üye olma kararı alan Dernekler, başvuruları uygun bulunursa, Federasyon Genel Yönetim Kurulu kararı ile “Asil Üye” olurlar.

Asil Üye Olma Koşulları

MADDE 7.
A) Türkiye’de mevcut ‘Tıbbi Cihaz Üretici, İthalatçı ve Tedarikçi Derneği’ olmak,
B) Dernek tüzüğünde yazılı olan amaç ve çalışma konularının, federasyonun amaçve çalışma konuları ile aynı doğrultuda olması,
C) Dernek Genel Kurulu tarafından Federasyona katılma kararının alınmış olması.
D) En az bir Federasyon üyesi Dernek tarafından önerilmiş olmak,
E) Federasyon giriş ödeneğini ve Federasyonda kendisini temsil edecek her bir üyesiiçin yıllık aidatın gereken bölümünü ödemek,
F) Federasyon etik kurallarını benimsemiş olmak,
G) Dernek tüzüğünde, yürürlülükteki Sağlık Bakanlığı tıbbi cihaz mevzuatlarıkapsamında faaliyet gösterdiğinin belirtilmiş olması ve aynı zamanda ad ve ünvanınında bu mevzuatlardaki tanımlamalara uygun olması.

Üyelik Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 8.
A) Üye Derneklerin hakları:
a) Üye Dernekler eşit haklara sahiptir. Üye Dernekler arasında hiçbir şekilde farklılık ve üstünlük gözetilemez.
Her Üye Dernek Delegesinin Federasyon Genel Kurulundabir oy hakkı vardır ve bu hak delege tarafından bizzat kullanılır.
Delegeler vekil atayamazlar. Üye Dernekler istediklerinde istifa hakkına sahiptir.
b) Üye Dernekler Delegeleri aracılığıyla Genel Yönetim organlarına katılabilirler.
c)
Federasyon tarafından yapılan çalışmalardan, sağlanan olanaklardan yararlanırlar,görüş ve eleştirilerini Federasyonun ilgili kurullarına iletebilirler.

B) Üye Derneklerin Yükümlülükleri
a) Üye Dernekler, üyeliklerinin kabulü ile Federasyon Tüzüğüne ve Federasyon yetkiliorganlarınca alınmış ve alınacak kararlara uymayı kabul ederler.
Federasyon,Derneklerin iktisadi konu ve hareketlerini, gelir-giderlerini etkileyecek kararlarınıderneklerin bilgisi ve onayı dışında alamaz.
b) Üye Dernekler, mesleki saygınlığın korunması için Tümdef etik kurallarına uymayıve kendi üyelerinin de bu etik kurallar ile ticari dürüstlük ve mesleki ahlaka uymalarını temin etmek, buna uymayan üyeleri hakkında tedbir almak zorundadırlar.
c) Üye Dernekler Federasyon Tüzüğünde belirlenen giriş ödeneği ve yıllık aidatlarını öngörülen sürelerde ödemeyi kabul ederler.

Üyeliğin Sona Ermesi

MADDE 9.
A) Kendiliğinden Ayrılma
Üye Dernekler, Genel Kurulları’nda alınacak Federasyondan ayrılma kararlarının,yazılı olarak Federasyon Genel Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda üyelikten çıkmış sayılırlar. Üye Derneğin Federasyon üyeliğinden çıkmış olması, üyelikte bulunduğusüre içerisinde oluşan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
B) Üyelikten Çıkarılma
Federasyon tüzüğüne aykırı davranan, yetkili organ kararlarını yerine getirmekten kaçınan, iki defa asgari 15 gün ödeme süresi verilmek kaydıyla yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen yıllık aidat borcunu veya taksitlerini ödemeyen üye dernekler,Federasyon Disiplin Kurulu’nun görüşü alınarak, Genel Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılma kararı verilen dernek, bu karara karşı Genel Kurul nezdinde itirazda bulunabilir. Bu durumda, Genel Yönetim Kurulu itirazı GenelKurul gündemine alır. Genel Kurul’da alınacak olan karar kesindir. Üyelikten ayrılanya da çıkarılan dernekler, tüm ödenti borçlarını süresinde ödemedikleri takdirde, Federasyon Yönetim Kurulu bu alacakların tahsilini temin içi yasal yollara müracaateder.
C) Üyeliğin Düşmesi— Üye Dernek feshedilirse
Üye Dernek yasal nedenlerden dolayı mahkeme kararı ile kapatılırsa, mahkemekararı kesinleştiği zaman üyeliği kendiliğinden düşer. Federasyon Genel YönetimKurulu dernek üyeliğinin kendiliğinden düşmesini bir karar alarak belirler.
D) Federasyon üyeliğinden kendiliğinden ayrılan, üyelikten çıkarılan veya üyeliğidüşen dernekler Federasyondan maddi veya manevi hiç bir hak talep edemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Federasyon Organları
MADDE 10. –
Federasyonun organları şunlardır:
1 – Genel Kurul
2 – Genel Yönetim Kurulu
3 – Denetleme Kurulu
4 – Disiplin Kurulu
5 –Danışma Kurulu
Genel Kurulun Oluşumu

MADDE 11. –
Genel Kurul Federasyonun en yetkili organıdır. Genel Kurulun görevve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez.
A) Genel Kurula; her üye Dernekten 30(otuz) delege katılır. Dernekler 30(otuz) asil ve30(otuz) Yedek Delege seçerler.
B) Tüzüğün 11. Maddesinin ilk fıkrasında gösterilen üye Dernekler Federasyon GenelKurulu’na katılacak delegelerinin sayılarını dernek tüzüklerinde belirtildiği şekliyle tespit ederek, en geç genel kurul tarihinden 30 gün önce asil ve yedek delegelerinisim ve iletişim adreslerini Federasyon Genel Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirirler.
C) Delege sıfatı aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Delegesi olduğu üye derneğin Federasyon Üyeliği sona ermişse,
b) Delegesi olduğu üye dernekteki kendi üyeliği sona ermişse,
c) Delege vefat eder veya bu sıfatından kendi isteği ile istifa ederek ayrılmak isterse.
D) Delege sıfatının; 11/C-b veya 11/C-c maddelerinde belirtilen şekilde bittiğinin üyedernek tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ilgili Delege yerine Federasyon Genel Yönetim Kurulu, o Derneğin ilk yedek Delegesini asil Delege olarak Genel Kurula davet eder.

Genel Kurul Toplantıları
MADDE 12.

Genel Kurul,
A) Üç yılda bir Nisan ayı içinde olağan olarak toplanır ve Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimini yapar.
B) İlgili döneme ait Danışma Kurulu raporlarını gündem maddesi olarak görüşür.
C) Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya üye Dernek delegelerinin beştebirinin yazılı isteği üzerine Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla Olağanüstü olarak toplanır.
D) Genel Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul talebi üzerine 30 gün içinde GenelKurulu Olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu talebe rağmen Genel Kurulu toplantıya çağırmaktan kaçınırsa Dernekler Kanununun hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantı Çağrı Usulü
MADDE 13.

A) Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılacak olan Delegeleri en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle belirleyerek yazılı olarak toplantıya çağırır. Bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının günü, yeri ve saatide belirtilir. İki toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
B) Bu ilan metni aynı gün yazı ile Üye Dernek Yönetim Kurullarına bildirilir ve varsaödenti ve aidat borçlarının toplantı tarihinden iki gün öncesine kadar ödenmesi istenir.
C) Toplantı çoğunluk sağlanmaması dışında, başka bir sebeple geri bırakılırsa, budurum, geri bırakma sebeplerinde belirtilmek sureti ile Delege ve Üye Derneklere bildirilir.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
D) Genel kurul toplantıları, Federasyon merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı
MADDE 14. –

Genel Kurul, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye dernek delegelerinin en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı Federasyon Genel Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Toplantı Yapılış Usulü
MADDE 15. –

Genel Kurula katılacak olan Delegeler Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen delegeler listesindeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantıya girerler. Toplantı, yeter sayı sağlanmışsa, Federasyon Başkanı veya görevlendireceği Genel Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanıseçilir.Başkanlık Divanı, bu tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenleyürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Başkanlık Divanı, görüşmeleringüvenliğini ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Başkanlık Divanının önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan delegeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar. Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Başkanlık Divanınca düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte YönetimKuruluna verilir.Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanıtarafından, Federasyonun yönetim ve denetim kurulu ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yer vetarihleri, ikametgâhları, Federasyonun bağlı olduğu yerin en büyük mülki amirliğineotuz gün içinde yazı ile bildirilir. Ayrıca tüzükte ve Federasyonun ikametgâhında yapılan değişiklikler de, Dernekler Yasasının ilgili maddeleri uyarınca, Federasyonun merkezinin bulunduğu yerin enbüyük mülki amirine gönderilir.

Toplantıda Görüşülecek Hususlar
MADDE 16. –

Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantılarda, gündeme geçilmeden önce hazır bulunan üyelerin enaz onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması zorunludur.

Kararların Alınması ve Oy Hakkı
MADDE 17. –

Kararlar toplantıya katılan delegelerin mutlak çoğunluğu ile alınır. HerDelegenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında kararlar açık oyla alınır.Ancak toplantıda hazır bulunan Delegelerin en az onda biri tarafından, yazılı olarak istenilmesi halinde, herhangi bir hususta gizli oya başvurulması kararlaştırılabilir.Seçimler gizli oy-açık sayım esasına göre yapılır. Delege oyunu bizzat kullanır.

Önemli Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
MADDE 18. –

Tüzük değişikliği veya Federasyonun Feshi için Genel Kurul toplantıyeter sayısı, birinci toplantıda Genel Kurula katılma hakkı bulunan Delegelerin üçte ikisidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumundaikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Genel Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Bu konular için kararlar, toplantıda hazır bulunan Delegelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri
MADDE 19.

A) Genel Başkan, Genel Yönetim, Denetim , Disiplin ve Danışma Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerini seçmek.
B) Genel Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek ve bu, kurulları ibra etmek.
C) Disiplin Kurulu kararlarını sonuçlandırmak,
D) Genel Yönetim Kurulunca seçim dönemi için hazırlanan tahmini bütçeyiincelemek, aynen veya değişiklikler yaparak onaylamak,
E) Tüzük değişikliklerine karar vermek,
F) Federasyonun feshine karar vermek,
G) Tüzük ve Yönetmeliklerle başka bir organa bırakılmamış olan konularda kararvermek,
H) Genel Yönetim Kurulunun teklif edeceği gerekli görülen ihtisas kurullarınınkurulmasına karar vermek,
I) Federasyon için gerekli görülen taşınmaz malların satın alınmasına veya mevcuttaşınmaz malların satılması hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
J) Federasyonun genel çalışma esaslarını, prensiplerini belirlemek,
K) Federasyon üyeliğinden çıkarılanların veya üyeliği reddedilenlerin yönetim kurulukararına karşı yaptıkları itirazları karara bağlamak,
L) Mevzuatta belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.

Seçimlerde Uygulanacak Yöntemler
MADDE 20.

Genel Başkan, Genel Yönetim, Denetim, Disiplin ve Danışma Kurulları seçimlerindeuygulanacak sistem, uyum içinde çalışacak üyelerin bir araya gelerek ekip olarakaday olduklarını listelerle açıklamaları ve bu listelere oy verilmesi sistemidir.Federasyona çalışmaları ile yararlı olacağını düşünen her gurup bir liste ile seçimegirebilir.Genel Başkan, Genel Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurullarının Asil veYedek Üyeleri, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir. Ayrıca boş oy pusulaları daseçimlerde hazır bulundurulur. İsteyen delege kendi seçimini boş oy pusulasınaGenel Başkan, Genel Yönetim, Denetim, Disiplin ve Danışma Kurullarının asil veyedek üyelerini hepsini belirleyerek yapar. Eksik doldurulan oy pusulaları geçersizsayılır. Seçimler gizli oy, açık sayım-döküm esaslarına göre yapılır.

Genel Yönetim Kurulu Oluşumu ve Federasyon Başkanı
MADDE 21.

A) Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul Delegeleri tarafından aday listelere göre 3yıllık süre için seçilen 1 Genel Başkan, 8 Asil ve 8 Yedek üyeden oluşur. Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, seçimden sonraki ilk 30 iş günü içinde yapacakları ilktoplantıda Asil Üyeler arasından gizli oyla Genel Yönetim Kurulu BaşkanYardımcılarını, Genel Sekreteri ve Genel Saymanı seçerek belirler.
B) Genel Yönetim Kurulu Genel başkanı aynı zamanda Federasyon başkanıdır. Ölümveya istifa gibi her hangi bir sebeple başkanlığın boşalması halinde Genel YönetimKurulu 30 iş günü içerisinde olağanüstü toplanarak seçime kadar genel başkanlığavekâlet edecek üyeyi gizli oyla tayin eder.
C) Genel Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Toplantıda kararlar salt çoğunlukile alınır.
D) Özür bildirmeden üst üste 3 kez Genel yönetim kurulu toplantısına katılmayangörevinden istifa etmiş sayılır, durum kendisine bildirilir ve yerine sıradaki ilk YedekGenel Yönetim Kurulu Üyesi davet edilir.
E) Genel Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmenüye tam sayısının yarısının altına düşerse, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleriveya denetleme kurulu tarafından 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır.

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 22.

A) Federasyonu temsil etmek.
B) Genel Kurulun aldığı kararları uygulamak.
C) Federasyonun amaçlarının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi ve gelirlerininarttırılması için her türlü girişimlerde bulunmak.
D) Derneklerin üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak. Disiplin kurulununçıkarılması yönünde görüş bildirdiği üye derneğin çıkarılmasına karar vermek,
E) Federasyonu Ulusal ve Uluslararası toplantılara katılarak temsil etmek.
F) Üye Dernekler arasındaki işbirliğini sağlayan yönetmelikler hazırlamak, meslektanımı ve ticari etik değerleri belirlemek.
G) Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak,
H) Federasyonun yıllık ve iki yıllık çalışma raporlarını, çalışma programını, bilanço ilegelir gider hesaplarını ve bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak.
I) Üye Derneklerin çalışmalarının Federasyon tüzüğü ve bütünselliğine uygun olupolmadığını ve alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını izlemek.
J) Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurullarını toplantıya çağırmak.
K) Federasyonun tutulması zorunlu olan defterleri ile gerekli görülen yardımcıdefterlerin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak.
L) Gerekli gördüğü konularda komisyonlar, danışma kurulları kurmak veya görevli vedanışmanlar atamak.
M) Federasyon bütçesine göre tasarruflarda bulunmak.
N) Mesleki uyuşmazlıkların çözümünde hakemlik yapmak.
O)
Federasyon işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işealmak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak.
P) Federasyon çalışmaları için gerekli olan taşınır malları satın almak, kiralamak vesatılması gerekenleri satmak
R) Federasyon amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bağışı kabul etmekveya bağışta bulunmak.
S) Federasyonun iç denetimi için Dernekler kanununa uygun olarak İç Denetimyönergesi hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak.
T) Tüzük ve mevzuatın tanıdığı diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
U) Tüzük değişikliği tasarıları hazırlayıp, genel kurulun onayına sunmak.

Federasyonu Temsil ve İlzam
MADDE 23.

A) İdari işlerde: Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter münferit imzaları ile,
B) Mali işlerde: Genel Başkan, Genel Başkan yardımcısı veya Genel Sekreter ile Genel Sayman müşterek imzaları ile Federasyonu temsil ederler.
Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

MADDE 24. –
Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Federasyonun yönetimindenmüştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara “karşı oy” vermiş ve buhususu Karar Defterine yazdırarak imzalamış üyeler sorumlu değildir.

Üye Derneklere Yetki Vermek
MADDE 25. –

Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Federasyonun amaçve çalışma konularına uygun olarak Üye Derneklerin Yönetim Kurullarına belirliçalışmaların yapılması için, sınırlarını belirleyerek yetki verebilir. Ancak, sorumlulukdaima Federasyon Genel Yönetim Kurulunundur.

Federasyonun Tutacağı Defterler
MADDE 26.

Federasyonda Genel Yönetim Kurulu kararı ile dernekler mevzuatına uygun olarakbilanço hesabına göre defter tutulur. Ticari işletme için Türk Ticaret Kanunu ve VergiUsul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
A) İşletme hesabı esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdakigibidir;1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılırve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyonagiriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidatmiktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu defterekaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronikposta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ilekullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttandüşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açıkve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgelerialan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler budeftere işlenir.

B) Federasyon Genel Yönetim Kurulu kararı ve Kanun gereği bilanço esasına göredefter tutulmasına karar verildiğinde tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- A bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında deftertutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ilekayıt şekli, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe SistemiUygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce ildernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin ,kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri
MADDE 27.

Genel Başkan: Federasyonu her konuda temsil eder. Genel Yönetim Kuruluçalışmalarını yönetir, alınan kararların uygulanmasını sağlar, yazışmaları denetler,ayrıca tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
Genel Başkan Yardımcısı: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder veonun yetkilerini kullanır.
Genel Sekreter: Federasyonun yazı işlerini yönetir. Genel Yönetim Kurulugörüşmelerini ve alınan kararları karar defterine kaydeder. Genel Yönetim Kurulukarar defterinin düzgün yazılmasından ve kararların altının imzalattırılmasındansorumludur. İdari işlerde yazışmaları tek başına imza eder.
Genel Sayman: Federasyonun hesap işlerini yönetir. Muhasebe ve buna ilişkindefterlerin düzgün tutulmasını sağlar. Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar.Giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar.Federasyonu mali konularda bağlayacak olan evrak ve belgeleri Genel Başkan,bulunmadığı zamanlarda Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter ile birlikte imza eder.

Denetleme Kurulu
MADDE 28. –
Federasyon Genel Kurulu tarafından bir sonraki seçim yapılan GenelKurul’a kadar seçilen 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yenidenseçilmesi mümkündür. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri kurulacak başka kurulveya kurullara devredilemez.

Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri
MADDE 29.

A) Federasyonun tüzükte gösterilen amaçların gerçekleştirilebilmesi vesürdürülebilmesi için faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtlarınmevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğündetespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarda denetler ve denetimsonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’asunar.
B) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Genel Yönetim Kurulu’nun daveti üzerineDenetleme Kurulu Başkanı veya üyelerinden biri, Genel Yönetim Kurulu toplantılarınakatılarak görüş bildirir ya da teklifte bulunabilir.
C) Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtlarınfederasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
D) Eksik ve usulsüz görülen hesap ve harcamalarda ihmal ve kusurlardan dolayıgelen cezalarda derhal yazılı olarak Genel Yönetim Kurulunu uyarmak, gereğindedurumu Genel Kurula bildirmek.
E) Federasyon için önemli görülen konularda Genel Kurulu olağanüstü toplantıyaçağırmak.
F) Mevzuatta denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardakigörevleri yapar, yetkileri kullanır.
G) Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetleme Kurulu Çalışma Şekli
MADDE 30. –

Denetleme Kurulu seçimi takip eden 15 gün içinde toplanır, bir Başkan,bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazman seçerek görev dağılımını yapar ve yazı ileGenel Yönetim Kuruluna bildirir. Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceğigibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi verebilir.Denetleme Kurulu kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunungerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdür. Genel Kuruluolağanüstü toplantıya çağırma kararının oy birliği ile alınması zorunludur. YedekÜyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetleme Kurulu üye sayısı üçten aşağıdüştüğü takdirde, en geç 60 gün içinde, Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile seçimiçin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na gidilir.

Disiplin Kurulu
MADDE 31. –

Disiplin Kurulu, tıbbi cihaz üretici ve tedarikçisi olarak en az 10 yıl hizmet vermiş, tecrübesi ve saygınlığı ile tanınan Genel Kurul Delegeleri arasından,Genel Yönetim Kurulu’nun görev süresince Genel Kurul tarafından seçilen 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri
MADDE 32.

A) Genel Yönetim Kurulu ve diğer Kurullar tarafından bildirilen olaylar hakkındagerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak ve bukararı gereğinin yapılması için yazılı olarak Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,
B) İnceleme sonucunda Üye Derneklerle ilgili aşağıdaki kararları vermek:
— Cezayı gerektiren bir durum olmadığına karar vermek— Yazılı Uyarı— Yazılı Kınama— Genel Yönetim Kurulunun talebi üzerine üyelikten çıkarma şartlarının oluşup oluşmadığı hakkında inceleme yapmak ve yazılı görüş bildirmek,
C) Federasyon Genel Yönetim Kurulunca belirlenmiş mesleki tanım ve ticari etikdeğerlere uyulmaması halinde soruşturma yapmak ve Genel Kurula iletmek,
D) Disiplin Kurulu karar ve gelen-giden evrak defterini tutmak,
E) Kanun ve tüzükle kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak

Disiplin Kurulu Çalışma Şekli
MADDE 33. –

Disiplin Kurulu, seçimini takip eden 15 gün içinde toplanarak, birBaşkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer ve yazı ile Federasyon Genel YönetimKuruluna bildirir. Disiplin Kurulu Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Disiplin Kurulu,toplantı ve karar yeter sayıları üçtür. Disiplin Kurulu, her olay için, gerekli gördüğütakdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için, kendi üyeleri arasından birraportör tayin edebilir. Disiplin Kurulu kendisine sevk edilen durumlar hakkında engeç (60) gün içinde son kararını vermek zorundadır. Kararın verilmesinde gecikmeolursa bunun nedenlerini Genel Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir. Disiplin Kurulunaverilen bir üye dernek, savunması alınmadan hakkında karar verilemez. KendisineAPS ile gönderilen yazının alındığı tarihten başlayarak 15 gün içinde savunmasınıyapmayan üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kuruluna verilen üyederneğe yazılı tebligat yapılamıyorsa, üye derneğin merkezinin bulunduğu yerde,yerel bir gazeteye ilan verilerek savunma istenir. İlana rağmen 15 gün içindesavunma verilmezse üye dernek bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Danışma Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
MADDE-34

Danışma kurulu, dernek üyeleri arasından mesleki alanda bilgileri ve deneyimleri iletemayüz eden dernek asil ve onur üyeleri, mesleğin gelişimine belirgin katkıları olmuşya da olabilecek kişiler arasından Genel Kurul tarafından 5 asil 3 yedek üye olarakseçilir.Danışma Kurulu Üyeleri, en geç seçimden sonraki ilk 45 gün içinde yapacakları ilktoplantıda Asil Üyeler arasından Başkan ve bir raportör seçer.Danışma kurulu, başkanın çağrısı üzerine en geç üç ayda bir olmak üzere toplanır.Gerekli olması halinde Danışma Kurul üyelerinin isteği veya yönetim kurulunun isteğiüzerine toplanır; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile danışmaniteliğinde kararlar alarak Yönetim kuruluna bildirir.

Danışma kurulunun başlıca görevleri:
MADDE-35

A)Tıbbi Cihaz Sektörünün gelişmesini ve sorunlarını gözden geçirmek, bu konudauzun vadeli önlemleri belirleyerek tavsiyede bulunmak,
B)Derneklerin ve Federasyonun amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejilerbelirlemek ve bunları tavsiye etmek,
C)Dernekler ve Federasyonun çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadakietkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek,
D)Dernekler ve Federasyon amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgiliYönetim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunmak,
E)Federasyon tüzük ve yönetmelikleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde görüşve önerilerini sunmak,
F)Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un talep ettiği konulardaki istek ve dileklerihakkında görüşlerini bildirmek.
G)Sektörel birliğin güçlendirilmesi ve kamu kurumlarıyla Federasyon arasındakiiletişimin üst seviyelere taşınması için Federasyon yönetim kuruluna tavsiyelerdebulunmak, gerektiğinde bu konuda yapılacak çalışmalarda yönetim kurulu ile birlikteçalışmaların içinde yer almak.

Uzman Danışmanlar
MADDE 36.

Federasyon amaç, hizmet ve çalışma konularında yardımcı olmak üzere süreli olarakatanan Danışmanlar veya Çözüm Ortakları, ücretli veya ücretsiz olaraksözleşmelerinde belirtilen süreler içerisinde; Sağlık, Hukuk, Mali, Basın, Eğitim,Bilişim ve mesleği ilgilendiren teknik konularda Yönetim ve Denetim Kurullarına vehizmet görevlilerine danışmanlık yaparlar.

Komisyonlar
MADDE 37.

Federasyon amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan ve federasyona bağlıdernek üyeleri arasından ve davet edilen uzmanların katıldığı üç kişiden oluşançalışma grupları veya ihtisas komisyonları Genel Yönetim Kurulunca seçilerekoluşturulur. Komisyonlar ve çalışma grupları faaliyetlerinin sekreteryasını, bünyesinde istihdam ettiği uzman kadro ile yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler Federasyonun Gelirleri
MADDE 38.
A) Tüzüğün 44. maddesinde belirlenen Üye Dernek giriş ödeneği.
B) Tüzüğün 44. maddesinde belirlenen Üye Dernek aidatı.
C) Devlet Bütçesinden alınacak yardımlar.
D) İktisadi Devlet teşekkülleri özel idarelerce ve Belediyelerden sağlanan gelirler.
E) Yardım toplama mevzuatına uygun olarak, yurt içinden ve yurt dışından bağış veyardım alınabilir ve çeşitli fonlardan faydalanabilir.
F) Sosyal ve Kültürel etkinlik gelirleri.
G) Federasyonun hizmet ve girişimlerinden elde edilecek gelirler.
H) Malvarlığı gelirleri
I) Malların devir, temlik ve satışlarından elde edilen gelirler
J) Basın- yayın gelirleri
K) Bankaya yatırılan gelirlerden elde edilen faizler.
L) Kira veya işletme gelirleri.
M) Diğer çeşitli gelirler.

Federasyon Giderleri
MADDE 39.

A) Personel Giderleri: Ücretler, yolluklar, avans ve harcırahlar, prim, sosyal yardım,ikramiyeler, vergi ve sigorta primleri ve diğerleri.
B) İdari giderler: Kira, aydınlatma, ısıtma, temizlik, kırtasiye, demirbaş, noter vemahkeme harçları, haberleşme giderleri, temsil ve ağırlama harcamaları, harçlar,resimler, cezalar, taşıma ve taşıt giderleri ve diğerleri.
C) Federasyon amacı ve çalışma konuları ile ilgili her türlü gider.

Gelir Ve Giderlerde Usul
MADDE 40.

A) Federasyon gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır.Bu belgeler kanunda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmaküzere, beş yıl saklanır. Federasyonun her türlü tahsilâtı, numaralı, mühürlü ve tahsiledenin imzasını taşıyan koçanlı alındı belgesi karşılığında yapılır. Federasyon adınatahsilâta yetkili olanlar, Genel Yönetim Kurulu tarafından ismen belirlenir.
B) Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaçduyulması halinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma ve taahhüde girebilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımlarında olabileceği gibi, nakit olarak dayapılabilir. Ancak bu borçlanma Federasyon iktisadi işletmesinin ve bir önceki dönemgerçekleşen bütçesinin % 40’ı geçemez. Söz konusu oranın (% 40) aşılmasıdurumunda Genel Kurul kararı ile artırıma gidilebilir. Federasyon gelirleri ilekarşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikteborçlanma yapılamaz.

Ödemelerin Yapılması
MADDE 41. –

Ödemelerin yapılabilmesi için:A) Bütçenin ilgili bölümünde ödenek bulunması,
B) Genel Yönetim Kurulu kararı olması,
C) Ödemenin makbuz, fatura gibi geçerli belgeye bağlanması zorunludur.Bunun dışında hiç bir ödeme yapılamaz, taahhüde girişilemez, ödünç alınamaz.Yapanlar şahsen ve malen sorumlu olup, doğacak zararı tazminle yükümlüdürler.

Aktarma Yetkisi
MADDE 42. –

Bütçede fasıllar arasında aktarma yetkisi Genel Yönetim Kuruluna,maddeler arasında aktarma yetkisi Genel Kurula aittir.

Defter Ve Kıymetli Evrakın Saklanması
MADDE 43. –

Federasyona ait muhasebe ve yazışma defterleri ile diğer defterler,tahsilât makbuzları, çek defterleri, sözleşme, vekâletname ve buna benzer evraklar,kanunda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıl saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli HükümlerFederasyon Kuruluşu İle Birlikte Ödenecek Giriş Ve Üye Aidatları
MADDE 44.
A) Federasyona üyelik başvurusu kabul edilen dernek, Federasyona bir defayamahsus olarak “giriş ödeneği” öder.
B) Giriş ödeneği ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul kararıyla belirlenir. GenelKurulun yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla giriş ve yıllık aidat miktarlarıen çok % 50 oranını geçmemek üzere artırılabilir.
C) Üye dernek yıllık aidat olarak son genel kuruldaki hazirun listesindeki her bir üyesiiçin aidat öder. Yıllık aidat Federasyon Genel Yönetim Kurulu’nun belirlediğitarihlerde ödenir. Başka türlü belirlenmediyse üçer aylık dönemler halinde mart,haziran, eylül ve aralık aylarında 4 taksitte ödenir.
D) Yıllık aidatın süresinde ödenmemesi halinde Genel Yönetim Kurulu ilgili derneğeiki defa yazılı olarak ve asgari 15 gün süre vererek ödenmesini bildirir. Buna rağmenödeme yapılmazsa borçlu dernek üyelikten çıkartılabilir.

Kurulların Devir Teslimi
MADDE 45. –

Kurulların seçim devreleri sonunda veya yeniden seçim yapılanhallerde, her kurulun eski ve yeni üyeleri bir devir ve teslim işlemi yapmakzorundadırlar. Durum bir tutanakla saptanarak her Kurulun Karar defterine geçirilir.

Federasyon Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi
MADDE 46.

A) Kendiliğinden dağılma (infisah): Kuruluş amacının kaybedilmesi, Federasyonunacze düşmesi, Genel Yönetim Kurulunun oluşamaması, Genel Kurul Toplantı yetersayısının kalmaması hallerinde Federasyon kendiliğinden dağılmış sayılır. Budurumda Kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.
B) Genel Kurul Kararı ile Fesih: Genel Kurulun Federasyonun feshine kararverebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyondelegelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk Toplantıda buçoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıyakatılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının iki katından azolamaz. Fesih kararının toplantıda hazır bulunan Delegelerin üçte iki oyu ile alınmasızorunludur.
C) Mahkeme Kararı ile fesih: Kanun ve Mevzuat hükümlerine göre FederasyonMahkeme Kararı ile feshedilebilir.
D) Tasfiye: Fesih halinde Federasyonun her türlü mal, para ve alacakları, üyedernekler arasında son 5 yıl içinde Federasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır.
Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında 3 kişilik Tasfiye Kurulu seçilir.Tasfiye Kurulu Federasyonun bütün hesaplarını inceler, borçlarını öder ve artanmalvarlığını yukarıdaki esasa göre dağıtır. Tasfiye halinde kanun ve mevzuathükümleri uygulanır.

Geçici Yönetim Kurulu Ve Geçici Bütçe
MADDE 47. –

Federasyonun Kurulması ile birlikte Nisan ayında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul ve Seçimlere kadar çalışmaların yürütülebilmesi için Kurucu üye Dernek Temsilci Başkanları tarafından Geçici bir Genel Yönetim Kurulu kurulmuş, temsil veilzam tespit edilmiş ve ( EK: 1 ) ve Geçici bir Bütçe ( EK: 2 ) onaylanmıştır.

Hüküm Eksikliği
MADDE 48. –

Bu tüzüğün uygulanmasında bir hüküm eksiliği ile karşılanırsa, sırası ile Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler uygulanır.

Federasyon İç Denetim Şekilleri
MADDE 49. –

Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Yürürlük
MADDE 50. –

Bu tüzük Genel Kurulun kabulü ile yürürlüğe girer.

27.NİSAN.2013 , ANKARA


Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org