Öne Çıkan Haberler

Tıbbi Malzeme Listeleri Hakkında Önemli Duyuru
12.12.2018 Devamını Oku
Tıbbi Malzeme Listeleri Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere; SGK tarafından belirli tarihlerde yayımlanan eşleştirme duyuruları doğrultusunda SUT eki listelerine firmaların ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. 20.04.2016 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE”nin yayımlanmasının ardından ise C ve D grubu başvurular ile eşleştirme talepleri alınmış ve SUT kodu barkod eşleştirme tanımlamaları yapılmıştır.

MEDULA sistemine tanımlanmış barkodlardan; SUT eki EK-3A “BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER” Listesi’nde yer alan OR4070, OR4080, OR4090, OR4100, OR4110 “KISMİ EMİLEBİLEN ÇİFT YÜZLÜ YAMA” SUT kodlarına yapılmış eşleştirmeler Kurumumuzca oluşturulan bilimsel komisyonlarca değerlendirilmiş olup eşleştirmesi uygun bulunmayanlar tespit edilmiştir.

Söz konusu barkodlar duyuru eki “EK_ SUT Kodu-Barkod Eşleştirmeleri Komisyon Sonuçları”nda listelenmiştir ve MEDULA sisteminde 30.11.2018 tarihi itibariyle kapatılmıştır.

Söz konusu kararlara itirazları olan firmaların 20.12.2018 tarihine kadar Kuruma bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Yapılan itiraz başvurularında itiraz edilen ürünün eşleştirildiği SUT kodunda tarif edilen tıbbi malzeme alan tanımının hangi özelliklerine uyduğunun kanıtlayıcı belgelerle açıklanmasının, komisyonlarda değerlendirme noktasında kolaylık sağlayacağı düşünüldüğünden başvurularda itiraz edilen barkodlara ait ayrıntılı katalogların, bilgi ve belgelerin itiraz dilekçelerine eklenmesi hususunun da göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Başkanımız Kemal YAZ ödemelerle ilgili sorunları Abdülvahit Sözüer ile görüştü
07.12.2018 Devamını Oku
Başkanımız Kemal YAZ ödemelerle ilgili sorunları Abdülvahit Sözüer ile görüştü

TÜMDEF Genel Başkanı Sn. Kemal Yaz ve Genel Saymanı Sn. Onur Akgün, SEİS Başkan Yardımcısı Sn. L.Mete Özgürbüz'le beraber sektörümüzün sorunlarını T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Abdülvahit Sözüer ile görüştü. 

Sektörümüz için son dönemlerin en önemli konusu olan ödeme sıkıntısı, SMO vs. konularının görüşüldüğü toplantıda Sn. Sözüer'e firmalarımızın yaşadığı sıkıntılar tüm boyutlarıyla anlatılarak Bakanlığın desteklerini beklediğimiz iletildi.

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.18.0 Sürümü Yayınlandı
05.12.2018 Devamını Oku
Ürün Takip Sistemi UTS-v7.18.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.18.0 sürümü 3 Aralık 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Kozmetik ürünler için ihracat sertifikası başvurusu devreye alındı.
 • Kozmetik ürün başvurularının formül bazlı oluşturulması sağlandı.
 • Kozmetik ürün başvurularının inceleyicilere akıllı dağıtım sistemi ile dağıtılması sağlandı.
 • Bilgi bankasında TİTCK'ya bildirimi yapılmış Piyasaya Arzı Durduruldu ve Uygunsuz dışındaki tüm kozmetik ürünlerin gösterilmesi sağlandı
 • Bir kurumdaki istenen yetkilere sahip kullanıcılara duyuru gönderilebilmesi işlevi eklendi.
 • TİTCK için SGK Tesis Kodu ile tesis sorgulama sayfası hazırlandı.

İyileştirmeler

 • Kozmetik ürünler için ihracat sertifikasında sertifika bilgilerinde ve süreç işleyişinde değişiklik yapıldı.
 • TİTCK için kozmetik ürün başvurularında excel ile raporlama yapılması sağlandı.
 • Kozmetik ürün güncellenmesinde kullanma talimatının değişmesinin yeni başvuru oluşturması sağlandı.
 • Kozmetik ürünlere verilen kararlarda neden listesindeki arama kriteri "içeren" filtre olacak şekilde değiştirildi.
 • Kozmetik ürün başvurularında "İncelemede" durumunun "İncelenmeyi Bekliyor" olarak değiştirilmesi sağlandı.
 • Kozmetik formülasyon listele sayfasında o formülasyonla ilişkili ürün sayısını gösteren sütun eklendi ve ürün sayısına tıklanınca ürün listesinin açılması sağlandı.
 • Tıbbi cihaz başvuru detayında incelenmiş cihazlar tabına durum açıklaması kolonu eklendi.
 • Sistem işlem paketine opsiyonel olarak ürün kataloğu eklenebilmesi sağlandı.
 • İthal ülke ve menşei ülke değişikliklerinde başvuru gerektirmeden tıbbi cihaz güncellemesi yapılabilmesi sağlandı.
 • Tıbbi Cihazları Listele ekranlarına İkincil Ürün Numarası sütun olarak eklendi.
 • İhale Doğrudan Temin Listele sayfasında sonuçların excel olarak alınması sağlandı.
 • Bayilik listeleme sayfalarına firma vergi numarası eklendi.
 • Bayilik başvuru tarihinin ekranda görüntülenmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz geçmiş detayından ait olduğu ürünün güncel durumuna gitme özelliği eklendi.
 • Alma bildirimlerinde eğer aynı özellikte birden fazla bildirim var ise dönülen listede bildirimlerle birlikte belge numarasının da gösterilmesi sağlandı.
 • Ayrıntılı Bildirim Sorgulama ekranında"Eşsiz Kimlik" bilgisinin de listeleme sonucunda gösterilmesi sağlandı.
 • Alma bekleyen ürünler ile ilgili gönderilen e-postaların alma bildirimi yapma yetkisi olan tüm kullanıcılara gönderilmesi sağlandı.
 • Uyarı raporlarına cihaz eklenirken sistemde kayıtlı olmayan ürünler için ithal/imal, menşei ülke ve ithal edildiği ülke bilgilerinin alınması sağlandı.
 • Denetim ve uyarı dosyaları için karar ekleme ekranında düzeltici önleyici faaliyet için tanınan süre sonu alanına mevcut tarihten önceki tarihlerin de girilebilmesi sağlandı.
 • Kozmetik uyarı dosyalarında manuel şikayet seçimi ekranında "Piyasaya Arz İsmi" için de filtre eklendi.
 • TİTCK için bir kullanıcı grubunun yetkilerinin görüntülenebilmesine olanak sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Toplu ürün inceleme sayfasındaki filtreleme hatası giderildi.
 • Tıbbi cihaz özet listeleme ekranlarında hatalı gösterilen takip durumu sorunu giderildi.
 • İhale doğrudan temin sayfalarında hatalı çalışan kriterler düzeltildi.
 • TİTUBB'dan veri aktarımı ile gelen ürünlerin güncellenmesinde alınan hata giderildi.
 • Stok bildiriminde üretim tarihi ile ilgili hata giderildi.
 • Stok üretim tarihi güncellemesinde alınan "adet sıfırdan büyük olmalı" hatası düzeltildi.
 • Kozmetik ürün seti geçmişindeki karşılaştırmada alınan hata giderildi.
 • Sağlık Kuruluşu Olumsuz Olay Raporunda rapor güncelleme işleminde rapora kayıtlı ürünün gösterimindeki hata giderildi.
 • Uyarı raporlarında bir rapora aynı barkodun farklı tekil ürünlerinin eklenememesi sorunu giderildi.
 • Denetim dosyası listeleme ekranında hatalı çalışan iş emri tarih ve iş emri sayı filtrelemesi düzeltildi.
 • GMDN listelemede ağaç üzerinde yapılan filtreleme işlevindeki hata giderildi.

ÜTS Çalıştayı İstanbul'da devam ediyor..
30.11.2018 Devamını Oku
ÜTS Çalıştayı İstanbul'da devam ediyor..

İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen "ÜTS Çalıştayı"na rekor katılım gerçekleşti.TİTCK ve TÜBİTAK yetkililerinin katılım sağladığı toplantıda, ticaret odasının 3 salonunu da dolduracak şekilde katılım sağlayan tüm firmalarımıza, katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Sektör Konuşuyor..
29.11.2018 Devamını Oku
Sektör Konuşuyor..

26 Kasım'da Tıbbi Cihaz Sektör Platformu (TÜMDEF, SEİS, SADER, ARTED) sektörel sorunlar ve çözüm önerilerini konuşmak üzere "Sektör Konuşuyor" başlıklı toplantı düzenledi.

Ankara Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Federasyon Başkanımız Sn. Kemal Yaz, Yönetim Kurulu üyelerimiz, SEİS, SADER, ARTED, OSTİM MEDİKAL KÜMELENME'nin Yönetim Kurulu üyeleri ve üye firmaların katıldığı toplantı interaktif şekilde gerçekleştirildi.

 Kamu ile gerçekleştirilecek görüşmelere çözüm önerileri içeren raporlar sunabilmek adına komisyonlar kurulmasına karar verildi. 

"Sektör Konuşuyor Toplantısı" Gerçekleştirildi
28.11.2018 Devamını Oku
"Sektör Konuşuyor Toplantısı" Gerçekleştirildi

26 Kasım'da Tıbbi Cihaz Sektör Platformu (TÜMDEF, SEİS, SADER, ARTED) sektörel sorunlar ve çözüm önerilerini konuşmak üzere "Sektör Konuşuyor" başlıklı toplantı düzenledi.

Ankara Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Federasyon Başkanımız Sn. Kemal Yaz, Yönetim Kurulu üyelerimiz, SEİS, SADER, ARTED, OSTİM MEDİKAL KÜMELENME'nin Yönetim Kurulu üyeleri ve üye firmaların katıldığı toplantı interaktif şekilde gerçekleştirildi.

 Kamu ile gerçekleştirilecek görüşmelere çözüm önerileri içeren raporlar sunabilmek adına komisyonlar kurulmasına karar verildi.