KİK Mevzuat Değişiklikleri Yayımlandı

29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi gazetede, Kamu İhale Kurumu tarafından “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik”, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik”, “Danışmanlık Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ve “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.
İlgili mevzuatlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz..
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ