Tümdef
Çalışma Grupları

Çalışma Prensipleri

  • Çalışma Grubu; Tümdef’in Üye dernekleri ve alt firmalarda çalışan birim sorumluları ve  konuyla ilgili yetkililerinden oluşur. Katılım gösterecek her bir derneğin üyeleri arasından 2(iki) kişinin ismi belirlenerek aynı kişiler aylık rutin çalışma grup  toplantılarına davet edilir. Toplantılar 14- 20 kişilik bir katılım ile gerçekleşir. Toplantı sırasında Katılımcıların yoklaması/ imzası uygun yöntemler ile alınır.
  • Her bir Çalışma Grubunun YK  üyeleri arasından seçilen ve Yönetimi temsil eden  bir  başkanı olur. Seçilen Başkan, YK toplantılarında temsil ettiği çalışma grubunun çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim kuruluna bilgi verir. 
  • Yönetimi temsil eden Başkan’a bağlı olarak çalışmak üzere toplantılara sürekli iştirak edecek çalışma grubu üyelerinden iki kişi Başkan yard. seçilerek 1 (bir) yıl boyunca  ilgili çalışma  gurubunun temsiliyeti için  sorumluluk verir. Yönetimi temsil eden Grup Başkanı ve 2 (iki ) adet  Başkan Yardımcısı çalışma grubu toplantısını yönetirler.
  • Genel Koordinatör toplantılarda  mevcut bulunur raportör olarak Yönetimi temsil eden Grup Başkan ve Başkan Yardımcısına eşlik ederler. Notlar alırlar. Konsolide ederek tüm üye dernek yöneticileri ile  E-mail yolu ile paylaşırlar. Dernek Yöneticileri bu E-mailleri üye firmalara ivedilikle iletmekle sorumludurlar.
  • Çalışma Grubu toplantıları ayda bir sefer belirli bir hafta ve gün tayin edilerek Dijital - Zoom online toplantılar şeklinde sabah 10.00-12.00 veya 13.30 15.30 aralığında yapılır.
  • Genel Koordinatör ekle toplantıdan bir hafta öncesinde katılımcılardan ele alınması istenen konular maddeler halinde  istenir. Konsolide edilerek Toplantı gündem maddeleri oluşturulur. 
  • Toplantı esnasında ilk 15 -30 dakika bir önceki gündem üzerinden geçilerek alınan kararlar/aksiyonlar analiz edilir ve bildirilir. Müteakip Toplantı güncel gündem maddeleri üzerinden çalışılarak bir sonraki toplantıya kadar alınacak aksiyonlara karar verilir.
  • Toplantı sonrası Grup  Başkan ve 2 (iki) adet Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatör raportörlüğünde raporlar TÜMDEF Genel Sekreter imzası ile YK ve Üye derneklerimiz Yöneticileri ile paylaşılır. Üye derneklerimiz bu raporları bünyelerindeki üyeleri ile ivedilikle paylaşmakla mükelleftir.