Tümdef
Çalışma Grupları

Düzenleme (Regülasyon) Çalışma Grubu

Amaç:

 • Düzenleme (Regülasyon) Çalışma Grubunun amacı Türkiye ve AB Regülasyon normlarına uygun, sektörün ve hastaların teşhis ve tedavilere hızlı erişimini mümkün kılan yalın, etkin ve verimli bir düzenleyici ortama ulaşılabilmesi için gerekli politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
 • Tüm paydaşlarla yalın, etkin ve verimli düzenleyici politikaların iletişimini yaparak, uygulanmasını sağlamak özellikle Tıbbi Cihaz Sektörü Kanunun oluşmasına öncü olarak ekle tüm karar vericiler için güvenilir bir paydaş olmak 
 • TÜMDEF AKADEMİ organizasyonu ile kurum ve uzmanlar ile işbirliği yaparak yıl boyunca ortak eğitimler düzenlemek 
 • AB ve Türkiye’ de yeni düzenlemelerdeki yönelimleri takip etmek ve üyeleri bilgilendirmek
 • Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu ile ortak yol alarak Sağlık Uygulama Tebliğinin düzenlenmesini sağlar. Yeni düzenlemeler ile ilgili çalışma ve projelerde Kamu kurumlarındaki ilgili paydaşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve mümkün olduğu durumlarda beraber çalışmak, politikalar üretmek 
 • Tıbbi Cihaz yönetmeliğinin çalışılabilmesi ve Tıbbi Cihaz Kanunun yazılımında kamu kuruluşları ile ortak hareket etmek için gerekirse alt çalıma grupları kurmak ,toplantılar düzenleyip, Tümdef liderliğinde diğer STK lar ve ilgili kamu kuruluşları ile  çalıştaylar düzenlemek ,çalıştaylara katılmak Gerektiğinde diğer paydaş dernek,sendika,STK’lar,kurumlar,siyasi partiler (TITCK,DMO,SM,SB,İlgili BakanlıklarTOBB,İSO,ATO,İTO, vb gibi ) dış paydaşlar ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yürütmek.
 • Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesindeki gelişmeleri takip ederek gerektiğinde TÜMDEF görüşlerini ilgili Kamu Kurumlarındaki paydaşlarla paylaşmak. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili süreçlerde üyelerimizle iş birliği yaparak ihtiyaçları belirlemek ve üyelerimizin süreçlerle ilgili yapılanmasını ve uygulamalarını desteklemek üzere bilgi paylaşımında, görüş alışverişinde bulunmak, güncel gelişmelere göre değişiklik talebinde bulunmak  ve  eğitimler düzenlemek.
 • Kamu tarafından düzenlenen sektör toplantılarına ve/veya ilgili diğer derneklerin paydaşların  STK çalışma toplantılarına katılmak, gerektiğinde önceden belirlenmiş ve onaylanmış görüşleri sözel ve/veya yazılı iletmek ve üyeleri bilgilendirmek.
 • Gereğinde grup içinde  E-mail/proje grupları ve/veya alt çalışma grupları kurmak ve bunların faaliyetlerinin üyeler ile paylaşılması işlemi, görevi bitince alt grupların kapatılması 
 • İlgili eğitimler konularında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, yol gösterici bilimsel ve uygulamaya dayalı bilginin uzmanlarınca Derneklerimiz ve Üyelerimize  eğitimlerinin verilmesi ayrıca diğer STK ve Paydaşlarımız ve kamu kurumları ile Meslek Kuruluşları ve Sektör Uzmanları ile işbirlikleri içerisinde Kurulacak Komiteler tarafından üretilmesini ve gelişmesini sağlamak. Yönetim Kurulunun onayından sonra sektörün, kamunun ve kamuoyunun yararına sunmak.
 • Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.