Tümdef
Çalışma Grupları

MDR Çalışma Grubu

Amaç:

MDR gerekliliklerinin geçmişi, sebebi ve amacı hakkında detaylı bilgi paylaşmak.

MDR sürecinde yerli üretici firmaların süreçle ilgili bilgilerini pekiştirmek Klinik veri üretme ile ilgili dikkat edilmesi gerekenlerin altını çizmek, sorunları tespit edip çözüm bulmak için çalışmak.

 (AB) 2017/745 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyum sürecinde TİTCK ile paydaş olmak.

TÜMDEF AKADEMİ organizasyonu ile TITCK kurum ve uzmanlar işbirliği ile yıl boyunca ortak eğitimler düzenlemek.

Yerli Üreticilerimizin ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesi için çalışmak.

Federasyon bünyesindeki Dernek üyelerine yönetmelik hakkında danışmanlık sunmak.

Kısa ve uzun vadeli planlarının oluşturulması ve takibini yapmak.

Gerektiğinde diğer paydaş dernek, sendika, STK’lar, kurumlar, (TITCK, DMO, SM, SB, İlgili Bakanlıklar, TOBB, İSO, ATO, İTO vb) dış paydaşlar ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yürütmek.

Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.