Tümdef
Çalışma Grupları

Sağlık Market - DMO Çalışma Grubu

Amaç:

 • Sağlık Market / DMO  hakkında üyelerimizi bilgilendirmek sorunlarına çözüm aramak   
 • Derneklerimiz ve Üyelerimizin SM hakkında tam bilgi ile donanımlı olduklarından emin olmak gerekirse Uzmanlarından gerekli  eğitimleri düzenlemek.
 • Derneklerimiz ve Üyelerimiz tarafından tedarik edilen tüm tıbbi cihazların doğru fiyat ve teknik özelliklerle Sağlık Markette yer almasına katkıda bulunmak
 • DMO yetilileri ile Sağlık Market uygulamasından sorumlu tüm kamu yetkili mercileriyle güvenilir iletişim kanalları oluşturmak, ihale süreçlerinin şeffaf olması ve ihale sonuçlarının kamuya duyurularak kolay ulaşılır olmasını sağlamak
 • Sağlık Market hakkında yapılacak toplantı, çalıştay vb faaliyetlerde aktif görev almak, raporlamaların yapılmasında diğer STK ve dış paydaşlar ile irtibat halinde olmak  ortak fikir alışverişinde bulunmak, raporları toplantı sonuçlarını Derneklerimiz ve Üyelerimiz ile paylaşmak 
 • Sağlık Markette geri ödemelerin şartnamede belirtilen sürelerde ödenmesini sağlamak.
 • Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek üyelerin gerekli aksiyonları zamanında alması adına proaktif yaklaşım sergilemek.
 • TÜMDEF AKADEMİ organizasyonu ile kurum ve uzmanlar ile işbirliği yaparak yıl boyunca ortak eğitimler düzenlemek 
 • Kısa ve uzun vadeli planlarının oluşturulması ve takibini yapmak.
 • Gerektiğinde diğer dernek, sendika, STK’lar, kurumlar, siyasi partiler (TITCK, DMO, SM, SB, İlgili Bakanlıklar TOBB, İSO, ATO, İTO vb) dış paydaşlar ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yürütmek.
 • Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.