Tümdef
Kurumsal

Tarihçemiz

Tarihçemiz

Tarihsel bağlamda ülkemizde tıbbi cihaz sektörünün ilk temellerinin 1950’li yıllarda atılmış olmasına rağmen, sektörde sivil toplum örgütlenmesine gidilmesi fikri ancak 20. yüzyılın son 10 yılında filizlenmeye başladı.

Sektörümüzde, ilk örgütlenme girişimi benzer amaç ve ortak menfaatlerin yasal çerçevede dile getirilmesi için en uygun sivil toplum örgütlenmelerinden bir tanesi olan dernekler vasıtasıyla gerçekleşti. Tıbbi cihaz sektöründe ortak amaç ve menfaatlerin gerek kamuoyu, gerekse kanun koyucu Kurum ve Kuruluşlar nezdinde savunulması ve sektörün Ülke menfaatleri doğrultusunda gelişimine katkı sağlanması amacıyla 1991 yılında kurulan ilk dernek Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği’dir. Bu öncü derneğimizin kurulmasından yaklaşık 1 yıl sonra şimdiki adı Marmara Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği olan İstanbul Tıbbi Malzeme, İthalat, İhracat ve Satıcılar Derneği kuruldu. Sektörde sivil toplum girişiminin öncüleri olan iki derneğimizin bölgelerinde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar, sektörümüzde sivil toplum bilincinin Türkiye çapında yayılmasına büyük katkı sağlayarak tıbbi cihaz sektöründe hızlı bir dernekleşme süreci başladı.

2003 yılı içerisinde tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren derneklerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bir “üst çatı” oluşturulması fikri, ülke çapında faaliyet gösterecek bir “Federasyon” kurulması şeklinde somutlandı. Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren dokuz kurucu derneğin katılımı ile federasyon tüzüğünün hazırlanması çalışmalarına başlandı.

Federasyonumuz “TÜM MEDİKAL DERNEKLER FEDERASYONU” ismi ve “TÜMDEF” kısaltması ile 9 Eylül 2004 tarihinde 34-119/162 kod numarasıyla resmen kuruldu. 14.04.2007 tarihinde ise Federasyonumuzun ismi “TÜM TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİ DERNEKLERİ FEDERASYONU” olarak değiştirilmiştir. Kurulduğu tarihten bu yana tıbbi cihaz sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğinin vermiş olduğu sorumluluk bilinci ile TÜMDEF, üyesi olan 9 dernek ve bu derneklere üye firmaların gücünü arkasına alarak, sektörel menfaatlerin her platformda yüksek sesle savunulması görevini layıkıyla yerine getirmektedir.

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ