Tümdef
Euro-MDR

Hedef MDR

Değerli Üyemiz, 

MDR ve IVDR’da belgelendirilmek üzere yola çıkan Tıbbi Cihaz Üreticilerimiz başta olmak üzere bu yeni düzenlemelerin etkisi altına alacağı tüm ekosistemde mevzuat ve uygulamalar hakkında sektörel farkındalık yaratmak, tanıtıcı ve uyarıcı basit spot bilgiler sunmak ve kolaylaştırıcı etki oluşturmak amacıyla‘video informatic’ formatında hazırladığımız “Hedef MDR – Bilgilendirme Videoları” serisine başladık. 

Bilgilendirme videoları MASSİAD, TÜMDEF, İSEK - İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, KAD - Klinik Araştırmalar Derneği işbirliği ile yürütülmekte olup MDR Uzmanlar Grubumuzda videoların hazırlanmasında destek olmaktadır. 

Şu ana kadar yayınlanan ve seri olarak devam edecek videolarımızı aşağıda bildirilen youtube kanalımızdan seyrederek takip edebilirsiniz.

HEDEF MDR - YOUTUBE KANALI

Euro-MDR

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ