Tümdef
Çalışma Grupları

TÜMDEF Çalışıyor

TÜMDEF Federasyonumuz, 2003 yılı içerisinde Tıbbi Cihaz Sektöründe faaliyet gösteren ülke çapında yayılmış derneklerin katılımıyla ortaya çıkan “üst çatı” oluşturulması fikri, 2004 yılında sektörümüzün sağduyulu kişi ve kuruluşları Türkiye genelinde bir araya gelip dernekleri oluşturmak suretiyle, birlik ve beraberliğimizin çatısı olan TÜMDEF- Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu’nu kurmuşlardır.

Federasyonumuz, Türkiye’de mevcut Tıbbi Cihaz Üretici, İthalatçı ve Tedarikçi Dernekleri ve üyeleri arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek olan misyonumuza ilk günden beri bağlı kalmıştır. Kanunların öngördüğü çerçevede insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Derneklerin ve bu Derneklere Üye Meslek Mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmek için çalışmaktan bir gün bile yorulmamıştır. Kurulduğu tarihten bu yana tıbbi cihaz sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğinin vermiş olduğu sorumluluk bilinci ile üyesi olan 9 dernek ve bu derneklere üye 1000’e yakın sektörel firmanın gücünü arkasına alarak, sektörel menfaatlerin her platformda yüksek sesle savunulması görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.

Kurumlar ve profesyonel uzmanlar ile işbirliği yaparak yıl boyunca güncel, sektörel, “kişisel-ekip gelişimi konulu faydalı eğitimler düzenleyerek üyelerimiz ve üyemiz olmayan tüm sektör paydaşlarımızın katılım sağlayabileceği, Sektörümüzü daha ileri mesleki yeterliliğe taşımak amacı ve faydalı eğitimler verebilme hayali ile hayata geçirdiğimiz TÜMDEF AKADEMİ organizasyonumuzu  2021 yılı başında  kurmuş bulunuyoruz.
 
“Birliğin Gücü Sektörün Sesi” sloganı ve “Değişim İçin Gelişim!” vizyonumuzla devam ettiğimiz yolumuzda rutin eğitimlerimizle sadece üyelerimizi değil tüm Tıbbi Cihaz Sektörü temsilcilerine faydalı olabilecek akademik ve sektörel eğitimler vermeye devam etmenin gururunu yaşıyoruz.

Ayrıca TÜMDEF yılların verdiği profesyonellik ve güçlü üyelerinden aldığı geri bildirimler ile kendi çatısı altında TÜMDEF Çalışma Gruplarını kurmuştur. Amacımız ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu ve sağlık alanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan reformları, düzenlemeleri diğer ülkelerdeki gelişmelerle birlikte, sağlıkta inovasyon odağıyla çalışmak; sektörün ve hastaların teşhis ve tedavilere hızlı erişimini mümkün kılan, yalın, etkin ve verimli bir düzenleyici ortama ulaşılabilmesi için gerekli politikaların ve regülasyonların oluşturulmasına katkı sağlamak sektörün bütüncül  sorunlarını dile getirmek  iç ve dış paydaşlarımız nezdinde farkındalık ve çözüm  yaratmaktır. 

Çalışma Gruplarımız;

  • TÜMDEF Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu
  • TÜMDEF Düzenleme (Regülasyon) Çalışma Grubu
  • TÜMDEF Sağlık Market/DMO Çalışma Grubu
  • TÜMDEF MDR Çalışma Grubu
  • TÜMDEF Yerli üretici,İthalatçı,Satış,Tedarikçiler İçin Kurum İlişkilerin Yönetimi ve Sorun Çözümü Çalışma Grubu
    • Alt Çalışma Grubu: Sonuç Karşılığı Hizmet alımı
  • TÜMDEF İletişim Çalışma Grubu  
  • TÜMDEF  Ortopedi, Omurga ve Beyin Cerrahisi Çalışma Grubu