Tümdef
Kurumsal

Etik Değerlerimiz

Etik Değerlerimiz

Etik Değerler

Federasyon etik değerlerin her türlü ticari kazancın üzerinde tutulması için çalışır.

Şeffaflık

Federasyonun tüm faaliyetlerinin ilgili taraflar tarafından izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve eleştirilebilmesini sağlayacak mekanizmalar sürekli işler halde olma zorunluluğu vardır.

Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.

Adalet

Federasyon yönetimi üye dernekler ve derneklere üye firmalar arasında ayrım yapmaz.

Sektörel Birliktelik

Federasyona üye dernekler ve bu derneklere üye firmalar işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.

Federasyon bu işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli ortamı hazırlamakla yükümlüdür.

Katılımcılık

Dernekler ve derneklere üye firmalar bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.

Toplum Yararı

Federasyon faaliyetlerinde toplum yararı gözetilir.

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ