Tümdef
Kurumsal

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız,

Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum. 1960 yıllarda oluşmaya başlayan Medikal sektör, özellikle ilk yıllarda birlik ve beraberlik adına bir araya gelerek sivil toplum bilincini yakalayamamıştır.

2004 yılında ise sektörün sağ duyulu kişi ve kuruluşları Türkiye genelinde bir araya gelip dernekleri oluşturmak suretiyle, birlik ve beraberliğimizin çatısı olan TÜMDEF Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu’nu kurmuşlardır. Bu oluşumun gerçekleşmesinde katkısı olan ve kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm Başkan ve yöneticilerine sonsuz şükranlarımızı sunarız.

TÜMDEF Yönetim Kurulu olarak devraldığımız yönetim bayrağını birlik, beraberlik, prensiplerine bağlı, mesleki etik değerleri koruyarak, kuruluş ilkelerimizden sapmadan ve sağlık sektörüne yakışır şekilde hareket ederek bizden sonrakilere devredene kadar dalgalandırmaya devam edeceğiz.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vermeniz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

Değerli üyelerimiz, Sermayemizin, emeğimizin, sektördeki ödeme sistemindeki sıkıntıların ve harcamış olduğumuz zamanın karşılığı olarak gereken kazancı elde etmek zorundayız.

Tıbbi cihaz sektöründeki yerelleşme, savunma sanayiinden sonra milli servete en büyük katkıyı sağlayacaktır. Bu nedenledir ki %85i ithal olan tıbbi cihazların artık Ülkemizde üretilmesini sağlayacak adımlar atılmalı, istihdam arttırılmalı ve dışa bağımlılık en az düzeye indirilmelidir. Bunun gerçekleşmesi için Federasyon olarak gerekli çalışmaları yaparken, sizlerin de süreçlerde destek vermeniz, birliğin gücünü pekiştirecektir.

Tüm bu kriterleri dikkate alarak ve insan sağlığına hizmet ettiğimizi de unutmadan mesleğimizi en iyi şekilde icra etmek mecburiyetindeyiz. Fırsatçılık, haksız rekabet, ayıplı mal satma gibi dürüstlüğe sığmayan yollara sapmadan adımıza ve yaptığımız işe yakışır şekilde, sağlık sektörüne en üst seviyede hizmet etmeliyiz.

Tüzüğümüzde belirtilen mesleki ilke ve prensipler hepimizin anayasasıdır. TÜMDEF Yönetim Kurulu olarak haklı olduğunuz her yerde haklarınızı korumak için yanınızda olduğumuzu biliniz. Haklı olduğunuza inandığınız sorunlarınızın takip edilmesi için Federasyonumuza yazılı müracaat etmekten kaçınmayınız.

Değerli üyelerimiz, Sağlık sektörü için Bakanlıklar tarafından sıkça yayınlanan genelge ve yönetmelikler sektörü ve bizleri yakinen ilgilendirmektedir. Yayınlanan bu genelgelerden bilgi sahibi olmak için TÜMDEF tarafından yayınlanan yazıları, web sitesini ve düzenlenen toplantıları takip etmeniz mesleğimizin gereğidir.

Federasyonumuz, sektörümüzü temsil eden sendika ve derneklerle bir araya gelerek “Tıbbi Cihaz Sektör Platformu”nun kurulmasında öncülük etti. Önceleri tek tek anlattığımız hususları artık üretici, ithalatçı, global vb. tüm firmaların temsilcileri hep birlikte daha güçlü şekilde dile getirerek, tıbbi cihaz sektörünün büyümesinde ve sorunların çözümünde kilit rol oynamaktayız.

TÜMDEF merkezini ziyaret ederek sizlerin kurduğu bu güzide kurumdaki çalışmaları yakından izleyiniz. Unutmayınız, bu kurumu siz kurdunuz, yaşatacak olanlar da sizler olacaksınız.

Saygılarımla,

KEMAL YAZ
Genel Başkan

TÜMDEF Akademi

Tıbbi Cihaz sektör temsilcilerimizin her alanda bilgilendirilmesi ve güncel bilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla TÜMDEF Akademi, kapılarını açtı!

DETAYLI BİLGİ