Tümdef
Çalışma Grupları

İletişim Çalışma Grubu

Amaç:

  • Federasyonumuzun sektördeki referans konumunu koruyarak, medya ilişkileri ve gündem yönetimi faaliyetleri ile sektör sorunlarını dile getirerek iç ve dış paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratmak.
  • TÜMDEF çalışma gruplarına katkıda bulunarak faaliyetlerinin Derneklerimiz ve Üyelerimize, paydaşlarımıza ve doğru hedef kitleye  sosyal medya dan ve aylık dijital haber bülteni ile  ulaşmasını sağlamak.
  • Kısa ve uzun vadeli planlarının oluşturulması ve takibini yapmak.
  • Gerektiğinde paydaş dernek,sendika, STK’lar, kurumlar, siyasi partiler (TITCK, DMO, SM, SB, İlgili Bakanlıklar TOBB, İSO, ATO, İTO vb) dış paydaşlar ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yürütmek.
  • Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi
  • Medya kullanımı ile ilgili eğitimleri konularında uygulamaya dayalı bilginin uzmanlarınca Derneklerimiz ve Üyelerimize eğitimlerinin verilmesi ve fikir üretilmesini ve gelişmesini sağlamak. Yönetim Kurulunun onayından sonra sektörün, kamunun ve kamuoyunun yararına sunmak.
  • Kısa ve uzun vadeli planlarının takibini yapmak.
  • TÜMDEF AKADEMİ organizasyonu ile ilgili kurum ve uzmanlar ve avukatlar ile işbirliği yaparak yıl boyunca ortak eğitimler düzenlemek 
  • Çalışılmakta olan konuya göre paydaş haritasının çıkarılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.